Milliardprosjektet som skal gi Fredrikstad en ny bydel

I samarbeid med fem andre grunneiere, utvikler Weber planer for en helt ny bydel med inntil 1.300 nye boliger, 115.000 kvadratmeter næringsareal og store friluftsområder i Fredrikstad.

– Målet med prosjektet er å bidra til bærekraftig utvikling - både sosialt, økonomisk og ikke minst miljømessig. Vi skal legge lista for fremtidens bygg i dette prosjektet, sier prosjektleder Heidi Kielland i Weber til Byggeindustrien.

I flere år har grunneierne Weber Norge, Hafslund, Smelteverket Eiendom, Tegneby, Norsk Zinkvalseverk og Kåre Telle AS sammen med Fredrikstad kommune arbeidet med planene for en ny bydel på Årum, Sundløkka og Gretnes.

Store deler av området der de seks grunneierne ønsker å skape en ny bydel, blir i dag brukt til industri.

– Utviklingsområdet ligger i en sentral del av Østfold med direkte adkomst til E6 med kort vei til både Oslo og Sverige. I tillegg er lokaliseringen gunstig med tanke jobbmarkedet i Sarpsborg og Fredrikstad og det nye Østfoldsykehuset som bygges like ved, sier Heidi Kielland.

Weber største grunneier
Weber er den desidert største grunneieren med totalt 42,5 prosent av utbyggingsarealet. De brukte tidligere eiendommen til å ta ut leire til produksjon av Leca-kuler, men mas­seuttaket ble avsluttet for noen år tilbake.

– Et prosjekt som dette vil blåse nytt liv i området, samtidig som det er en viktig del av utviklingen av hele Nedre Glomma-regionen der veksten er stor, mener Kielland.

De seks grunneierne har utarbeidet forslag til områdeplan parallelt med utarbeidelse av konsekvensutredning. De håper å overlevere planen til kommunen før sommeren, og den politiske beslutningsprosessen er ventet å ta rundt ett år.

Mulig oppstart 2014
Sier politikerne ja, kan de fysiske arbeidene med å bygge en bydel med 120.000 kvadratmeter boligflate, 115.000 kva­d­ratmeter næringsareal, nye sko­ler, barnehager og store felles friluftsområder, tidligst starte i 2014.

– Vi har hatt et svært godt samarbeidsklima med kommunen, og vi har hele veien vektlagt kvalitet i utrednings- og planleggingsarbeidene for å forebygge mulige innsigelser. Planene har også vært forelagt planforum der alle sektormyndigheter, kommune og fylkeskommune har deltatt, sier Kielland.

Flere milliarder kroner
Men hvor store investeringene vil bli, tør ikke Webers prosjektleder å fastslå.

– Det vil markedet avgjøre. Et så stort prosjekt som det er snakk om her, fordrer en etappevis utbygging slik at også infrastrukturen henger med. Men potensialet er stort, og totalt snakker vi nok om en utbygging til flere milliarder kroner, sier Kielland.

Vil utvikle nye boligløsninger
Selv om Weber inntar en ny rolle som områdeutvikler i et større byutviklingsprosjekt, har selskapet ingen planer om å gå utbyggerne i næringen. Men de vil være med å legge premisser for det de beskriver som fremtidens boliger.

– Vår jobb er å få regulert området for bolig og næring, og så er det våre kunder som skal bygge ut som byggherrer. Vi har ingen intensjoner om å konkurrere med dem, sier prosjektleder Heidi Kielland.

Likevel vil Weber være en aktiv partner dersom planene får grønt lys i Fredrikstad. Byggevareprodusenten vil legge til rette for utvikling av nye fremtidsboliger i mur i samarbeid med kundene sine.

– Dette er en stor mulighet til å utvikle nye boligløsninger. At vi som grunneiere kan være med å legge premisser på en ny måte og legge til rette for fremtidsrettede bygg, både med tanke på brannsikkerhet, vedlikeholdsegenskaper, inne­klima, lydegenskaper og miljø, er svært spennende for oss, kundene våre og myndighetene, sier Kielland.