Milliardkampen i gang om NRK-tomten

Torsdag la Norsk rikskringkasting (NRK) ut hovedstadens kanskje beste utviklingsområde de nærmeste tiårene for salg - og nå starter kampen om å sikre seg tomten.

Flere aktører er allerede i full gang med å forberede et bud og hvordan de ser for seg å utvikle den 84,3 mål store tomten på Marienlyst i Oslo – i et av byens flotteste områder. Her ligger alt til rette for en omfattende utvikling, med en stor boligutbygging i front. Det er dermed enorme verdier som kan begynne å materialisere seg når NRK flytter inn i et nytt kompleks – et eller annet sted i Oslo eller i nærliggende kommuner. Planen er at NRK skal ha forslagene for en ny tomt til sitt nybygg på bordet innen 1.desember i år, og det forventes at ny lokalisering skal være avklart innen våren 2020 – og man forventer at nybygget vil stå klart til bruk i 2025.

Det første hinderet er selvsagt å få solgt ut tomten til en best mulig pris, ettersom dette skal finansene kringkasterens nye lokaler tilpasset en ny tid og mediehverdag.

Vi skulle tro selve finansieringen skulle være mulig å få til. NRK-tomten på Marienlyst representerer meget store verdier. OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj har tidligere uttalt at tomten bør være verdt minst to milliarder. Til Medier24 sier han nå at tomten nok er verdt langt mer, uten at han vil komme med et spesifikt tall. Det er selvsagt ikke spesielt overraskende at han er litt tilbakeholden med å komme med en eksakt sum – OBOS er naturligvis en av aktørene som nå skal levere sitt bud på den attraktive tomten. OBOS er en av relativt få aktører som selv har en tyngde til å ta et slikt løft - også på egenhånd. En tomt som dette vil passe perfekt inn for landets største boligbygger, og de vil nok strekke seg langt for å sikre seg denne tomten. Selv om OBOS er mest kjent for å bygge boliger for folk flest – vil nok akkurat boligene i dette området ligger godt over snittet vi er vant med. Dette blir en meget attraktivt beliggenhet, på de fleste måter, noe som selvsagt vil gjenspeile seg i tomteprisen – og dermed også i kvadratmeterprisene på de ferdige objektene.

Men OBOS blir langt fra alene om å ha ønsker om å sikre seg denne tomten. Flere andre aktører, som blant annet Ferd/Snøhetta, Carucel Eiendom/AF Eiendom og Møller Eiendom, har sagt de er interessert. Det vil også dukke opp flere interessenter underveis. Ettersom dette prosjektet er såpass omfattende er det selvsagt også meget sannsynlig at aktører vil samle seg om felles bud frem til budfristen. Det kan også komme utenlandske interessenter på banen når vi snakker om en såpass omfattende jobb.

Hvilket prisnivå man til slutt ender på skal bli spennende å se. Veidekke og OBOS er som kjent i gang med utbyggingen av 329 leiligheter gjennom prosjektet Middelthunet på Majorstuen, like ved Frognerparken. I 2011 betalte de cirka 800 millioner kroner for den tomten. Selv om beliggenheten her er enda bedre, sier det litt om prisnivået vi snakker om i denne delen av byen. Hvilke premisser som også er lagt gjennom reguleringsplanen og som NRK legger i totalpakken - og hva tilbyderne ønsker å satse på skal også bli spennende. Blir dette kun snakk om pris eller også hvilket innhold utvikler vil legge i tilbudet. Som kjent er det en enorm bygningsmasse på tomten i dag, hvor også deler av bygningsmassen er fredet – noe som selvsagt også legger noen føringer på den videre prosessen.

Men nå er altså kampen om gromme tomten på Marienlyst i gang – og at det vil bli et høyt prisnivå er hevet over enhver tvil. Slike muligheter dukker meget sjelden opp i en by som begynner å få en tett bebyggelse - og som på sikt vil ha et stort boligbehov – ikke minst i de riktige områdene.