Miljørådgiver

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Firma Norconsult
FylkeRogaland
Søknadsfrist30.11.2018

Ønsker du å bidra til et bedre miljø?

Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har en stor bredde innen fagområder som hydrogeologi, miljøgeologi, miljøkjemi, marint miljø, miljøovervåking, miljø i bygg, miljøoppfølging og miljøstyring.

Ved kontoret i Stavanger er vi i dag tre erfarne miljørådgivere som blant annet jobber med forurenset grunn og -vann, miljøkartlegging av bygg, miljøovervåkning og miljøoppfølging, og vi ønsker nå å styrke vår kapasitet og kompetanse innen aktuelle fagområder.

Vi søker etter dyktige kandidater med minimum mastergradsnivå innen relevante fagområder så som miljøgeologi, miljøkjemi, hydrogeologi eller økotoksikologi. Det er ønskelig med minimum 5 års relevant arbeidserfaring, men også mindre erfarne med riktig fagbakgrunn oppfordres til å søke. Stillingen vil by på store muligheter for faglig og personlig utvikling i et sterkt kompetansemiljø med stor bredde på arbeidsoppgaver.

Vi ser etter en person som supplerer eksisterende kompetanse på kontoret og kan være med å videreutvikle fagmiljøet. Vi samarbeider tett med et stort nettverk av høyt kvalifiserte miljøfaglige rådgivere ved andre kontorer, og kan trekke inn relevant fagkompetanse ved behov. For spesielle problemstillinger blir gjerne større deler av fagmiljøet i firmaet koblet på i tidlig fase i prosjektene for å få fram gode ideer. Dette sikrer spennende diskusjoner og gode løsninger.

Vi har nye, tidsmessige lokaler i Jåttåvågen (Hinna Park) med flott kantine, egen sykkelgarasje med stor garderobe og eget treningsrom. Plasseringen er også ypperlig for bruk av kollektivtransport (buss og jernbane).

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Kartlegging av forurensning i jord, overflatevann og grunnvann
 • Utarbeidelse av tiltaksplaner for opprydding i forurensning
 • Modelleringer av forurensningstransport
 • Risikovurderinger for økologi og menneskelig helse
 • Miljøkartlegging av bygg og anlegg
 • Miljøovervåkning
 • Utarbeidelse og oppfølging av miljøoppfølgingsprogrammer
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag med tegninger og beskrivelse
 • Andre miljøutredninger

For oss er det viktig at du:

 • Har universitets- eller høyskoleutdannelse
 • Har gode kunnskaper innen aktuelle fag og et sterkt faglig engasjement
 • Er initiativrik, selvstendig og utadvendt
 • Har gode norskkunnskaper med god formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Er kreativ og løsningsorientert

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søkner som blir behandlet.

Send søknad

Kontaktperson

Annelene Pengerud

Gruppeleder

Tlf. +47 99021875 Send e-post

Vis flere stillinger: