Miljøeffektiv byggproduksjon

Bedrifter i bygg- og anleggsnæringen som ønsker hjelp til miljøtiltak finner et nyttig og gratis verktøy hos BNL.

Under menyvalget Miljø på BNLs hjemmesider finner man punktet Miljøeffektiv byggproduksjon, og i denne databasen finnes en rekke nyttige dokumenter enten bedriften skal innføre et miljøstyringssystem eller bare fylle ut en avfallsplan i et prosjekt. Verktøyet er utviklet for BNL av Byggforsk. BNL tilbyr i oppstartfasen hjelp til bedrifter som ønsker å ta verktøyet i bruk. Pakken er en del av en større database: Byggforsk systemmodell.