Miljødirektoratet vil ha forbud mot oljefyring fra 2020

Miljødirektoratet foreslår et forbud mot bruk av oljefyring til oppvarming av boliger fra 1. januar 2020.

I tillegg skal det bli forbudt å bruke oljefyring som hovedvarmekilde i andre bygg. Det kan også bli aktuelt å forby oljefyring som tilleggskilde for oppvarming.

Stortinget ba allerede i 2012 regjeringen om å innføre et forbud mot fyring med olje og parafin, men hittil er forbudet aldri kommet på plass. Miljødirektoratets forslag kommer på bestilling fra Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratets egne beregninger viser at utfasing av oljefyring vil gi et kutt i Norges utslipp av klimagasser på 122.000 tonn CO2 i 2020.