Brønnøy Kalk i Nordland. Foto: Google Maps

Miljødirektoratet anbefaler vern som lar kalkgruve vokse

I sin anbefaling om vern av et skogområde i Nordland har Miljødirektoratet fjernet en bit av det foreslåtte 7.000 dekar store området for å la gruveselskapet Brønnøy Kalk ekspandere.

Det skriver NRK i en artikkel på sine nettsider.

Skogeier Kjell Gustav Øverås i Brønnøy i Nordland har inngått avtale om frivillig skogvern, og får nesten 4,7 millioner kroner fra staten i erstatning dersom området på rundt 7.000 dekar vernes.

Men vern av hele dette området ville, ifølge styreleder Kyrre Olaf Johansen, betydd at gruveselskapet Brønnøy Kalk ikke kunne flytte og utvide driften når dagens område er tomt.

Nå er anbefalingen fra Miljødirektoratet at Klima- og miljødepartementet aksepterer et vern av 6.612 dekar i området, skriver NRK.

– Vi anbefaler en liten reduksjon av arealet som er foreslått vernet. Det betyr at vi fortsatt tar vare på de viktigste verneverdiene, samtidig som vi ikke hindrer et eventuelt fremtidig kalkuttak i nærheten, sier seksjonsleder Knut Fossum i Miljødirektoratet.

Styreleder Kyrre Olaf Johansen sier til NRK at han vil vente med å gi ytterligere kommentarer før saken er avgjort av Kongen i statsråd.

– Men vi er selvsagt fornøyde med at Miljødirektoratet har vurdert næringsinteresser mot verneinteresser, sier han.

Miljødirektoratet vedgår at klagen er blitt tatt til følge.

– Det kan du for så vidt si. Men vi har gjort en vurdering av de ulike interessene, og de samfunnsøkonomiske vurderingene tilsier at det er lurt å lande på et kompromiss, sier Knut Fossum.

Han understreker at en eventuell ny vei også må klareres med andre myndigheter og grunneier.

– Et verneforslag skal i hvert fall ikke være til hinder for en slik transportåre, sier Fossum.