Miljøbygget

Miljøbygget

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Nybygg

Kontraktssum eks mva:
235 millioner kroner

Bruttoareal: 16.500 kvm

Byggherre: KLP Eiendom

Byggherreombud: Opak

Totalentreprenør: Veidekke

Koordinering tekniske fag: Itech

Arkitekt: pka ARKITEKTER

Landskapsarkitekt: Plan Arkitekter

Rådgivere: RIB: Siv. ing. P.O. Danielsen - RIV og RIE: Sweco - RIAku, RIEnergi og BIBygn fys: Cowi - RIGeo og RIMiljø: Rambøll - RIBr: NEAS Brannconsult

Underentreprenører og leverandører: Spunt: Kynningsrud Fundamentering - Graving, utomhus, VA: Tverås Maskin og Transport - Ferdigbetong: Unicon - Sandwichvegger: Contiga - Prefab trapper: NorElement - Ståltrapper: Brødrene Midthaug - Stålarbeider: Øysand Stål - Takisolering og tekking: Icopal Tak - Blikkenslager: Icopal Metall - Glass- og aluminiumsarbeider: Glassbygg - Vinduer: Lian - Metallplater fasade: Arcelor Metall - Natursteinsfasade: Ellingaard Naturstein - Maling og belegg: MTG - Flislegger: Trøndermureren - Systemvegger og himlinger: Moelven Nordia - Rørlegger: Union Setsaas - Ventilasjon og automatikk: GK Norge - Elektro: Fjeldseth - Branntetting: Thermax - Lås og beslag: Beslag-Consult - Persienner: Denorma Krone - Storkjøkken: Metos - Dører: Swedoor - Heiser: Kone - Adgangskontroll: Niscayah

Det nylig oppførte Miljøbygget i Teknobyen i Trondheim har et beregnet energiforbruk på 83 kWh per kvadratmeter per år.

Bygget er på 16.500 kvadratmeter, inkludert parkeringskjeller. Det er tegnet av pka ARKITEKTER og oppført i totalentreprise av Veidekke Entreprenør. Veidekkes kontraktssum var 235 millioner kroner eks mva. Tiltakshaver er KLP Eiendom. Byggestart var i november 2007. Bygget stod ferdig 09.09.09.

Miljøbygget ligger sentralt og lett tilgjengelig ved innfarten til Trondheim fra sør langs Elgeseter gate. Denne gaten er en hovedkommunikasjonsåre for kollektivtrafikken. Bygget henvender seg til Elgeseter gate og Dalsenget Torg og ligger som et bindeledd mellom NTNU på Gløshaugen, Teknobyen og St. Olavs Hospital på Øya.

Kontorbygg
Miljøbygget et er utleiebygg med kontorlokaler. Prosjektleder Torgeir Wiig i Veidekke forteller at noen leietakere har valgt cellekontorer, noen kontorlandskap og teamkontorer og noen en kombinasjon. I første etasje ligger det en felles kantine med plass til 180 personer, samt en møteromsavdeling med videokonferanserom.

Glassgård
Bygget består av to blokker med en glassgård mellom. Blokken mot Elgeseter gate har seks etasjer, mens blokken mot Professor Brochs gate og Dalsenget har fire etasjer.

Et grøntdrag strekker seg fra Dalsenget Torg og inn i vestibylen, trapper seg opp via terrasser til en sørvendt takterrasse. Utformingen er inspirert av et maleri av et vestlandsjuv malt av Ørnulf Opdahl. I juvet er det tre terrasserte fossefall, beplantning og hengebroer.

Kirsebæret
I første etasje ligger det et auditorium med 53 sitteplasser. Det har bærekonstruksjon i limtre og har to lag med gips og kryssfiner på begge sider av limtreet. Utvendig har det 740 røde glassplater. Innredningen er også rød. Auditoriet har fått navnet Kirsebæret.

Tomten er flat, på 3,5 mål og ligger mellom Elgeseter gate, Professor Brochs gate og Dalsenget Torg. Grunnen består av leire, noe som har nødvendiggjort spunting langs tre sider.

I parkeringskjelleren er det plass til 97 vanlige biler, fem HC-biler og seks elbiler. Det er også plass til cirka 60 sykler.

Bærende konstruksjon er primært i plasstøpt betong. I blokken mot Professor Brochs gate og Dalsenget er det prefabrikkerte sandwichelementer med frilagt tilslag i hvit marmor. Takene er flate, isolerte og tekkede. Foran alle luftinntak og under kjølemaskiner og tørrkjølere er det brukt hvit papp for å redusere varmeabsorpsjon. Fasaden mot Elgeseter gate har svart granitt og glass. Fasaden mot Dalsenget Torg har sinus fasadeplater med vertikale skyveskodder som solavskjerming der den øverste delen reflekterer dagslyset inn i rommet.

Inne i bygget er det fleksible kontorskillevegger (stender og gips), eksponerte åpne betonghimlinger og mye synlig grå betong i trappekjerner og heissjakter. En heissjakt er i hvit betong. Utleiearealene kan enkelt innredes slik leietaker ønsker.

Energireduserende tiltak
Det er gjort overordnet energivennlige grep i prosjekteringen i et mest mulig arealeffektivt bygg med bruk av glassgården som kommunikasjonsknutepunkt som muliggjør adkomst til mange utleieforhold ved bruk av få heiser og trapper. Glassgården er halvklimatisert og er et uformelt sosialt møtested som skaper variasjon på en kontorarbeidsplass. Utforming av fasadene og størrelse på vindusareal har tatt hensyn til himmelretning og solpåkjenning for å unngå kjøling.

Miljøbygget har vannbåren oppvarming basert på fjernvarme. Det lave (beregnede) energiforbruket på 83 kWh per kvadratmeter per år skyldes god isolasjon (25 cm i vegger og 35 cm i tak), meget tett konstruksjon (luftutveksling trykkmålt til 0,4 per time), balansert ventilasjon med varmegjenvinning med en virkningsgrad på 85 prosent, superisolerglass i vinduene (U-verdi 0,8), komposittmateriale i vinduene i glassgården (U-verdi beregnet til 1,1), behovsstyring av lys, varme og ventilasjon, natt- og helgesenking, himlingsfire dekker i kontorsoner som muliggjør utnyttelse av termisk varme i betongen, effektiv utvendig solavskjerming (duk, persienner og vertikale skyveskodder), sekvensstyring på kjøling og varme (slik at de ikke jobber mot hverandre), utnytting av kondensatorvarme fra serverrom (alle serverne står i et rom i kjelleren, vegg i vegg med varmesentralen), UV-filter på kjøkkenavtrekk (kan dermed kjøre alt avtrekk på gjenvinning), lavenergibelysning, (noe er LED basert) og vinduer som ikke kan åpnes (bidrar til tett bygg).

Det er montert 60 målere på strøm og åtte på VVS, noe som gjør det mulig å se nøyaktig hvor det brukes energi, samt etterprøve kalkulasjon på forventet energiforbruk helt nøyaktig.

Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. Fjernvarme ble brukt til uttørking av konstruksjonen. Bygget er fullsprinklet og har SD-anlegg. Glassgården varmes vanligvis ikke opp med annet enn solvarme. I håndløperne på gangbruene er det LED-belysning.

Økt kompetanse
Wiig sier at 130 personer var i aktivitet på byggeplassen da aktiviteten var på topp. Arbeidet skjedde uten noen fraværsskader. Sorteringsgraden for byggavfall var på 70 prosent. – Miljøbygget har gitt oss økt kompetanse på energismart bygging og på involverende planlegging på alle nivå.

Sivilarkitekt Nina Kielland i pka ARKITEKTER forteller at en av de største utfordringene med Miljøbygget var de strenge energikravene. – Samtidig har dette vært til stor inspirasjon for å utvikle prosjektet. Det har vært en glede å arbeide med et så fokusert miljøbygg. I pka ARKITEKTER har vi hatt fokus på energieffektivitet i mange år og jobbet med bygg og aktiv bruk av glassgårder. Vi ser med glede på at byggherre og entreprenør har vært opptatt av energieffektivitet og gjennomført det på en fin måte.

Leif Fossum i KLP Eiendom begrunner byggingen av et lavenergibygg med at det var viktig både av miljøhensyn og fordi markedet var klart for et slikt bygg.

– Tiden var riktig og teknologien lå til rette. Vi er meget godt fornøyd med bygget. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger.

Tekst og foto: Ole Harald Dale