Miljøbygg 2

Fra venstre: arkitekt Chris McConnachie, prosjektleder Johnny Barsnes og prosjektsjef leder Kåre Bjorøy, alle fra Sartor & Drange.
SartorDrange

SartorDrange

ParAS

ParAS

StraumeMesterbygg

StraumeMesterbygg

Nordomatic

Nordomatic

Lønningen

Lønningen

Montal

Montal

TotalSprinkler

TotalSprinkler

Saneringsgruppen

Saneringsgruppen

Simmlogo

Simmlogo

Evinylogo

Evinylogo

Industrigulvspesialisten

Industrigulvspesialisten

På Straume i Øygarden kommune har Sartor & Drange AS ført opp et gullfarget kontorbygg på 4.000 kvadratmeter for Solsio Utbygging AS.

Fakta

Sted: Straume, Øygarden kommune

Prosjekttype: Nybygg, kontorbygg

Entreprisekostnad: 112 millioner kroner uten mva

Størrelse: 4.000 kvadratmeter

Byggherre: Solsio Utvikling

Totalentreprenør og arkitekt: Sartor & Drange

Rådgivere: RIB: PAR l RIByfy: Miljøkonsult l RIV: Moderne Varme, Gjøen VVS og Simm l RIE: Algrøy Elektro l RIA: Sweco l RIG, RIVA: Sartor & Drange l RIBr: Konsepta l RIG berg: Multiconsult l Økolog: Økologi & Bærekraft l BREEAM og RI Termiske energisystem: Asplan Viak l ITB: Nordmatic

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling, overvann og brønnboring: Sartor & Drange l Miljøsanering: Beras l Sanering: Saneringsgruppen l Anleggsgartner: Wikholm l Betongarbeid og stålarbeid: Thorsteinsen Entreprenør l Kjerneboring: Mimax Bergen l Gulvstøp/tynnavretting: Indu-striguolvspesialisten l Tekking: Fløysand Tak l Glassfasader og skyvedører: Kebo Glass l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen Vestland l Skyvedører og automatikk: Glassmester Helge Austevoll l Rekkverk: Montal System l Tømrer: Straume Mesterbygg l Maler: Lønningen & Nilsen Malerfirma l Gulvlegger: Gulvlegger Vest l Murer og flislegger: Murmester Tor Trygve Pedersen l VVS installasjon: Gjøen VVS l Varmesentral: Moderne Varme l Elektro: Algerøy Elektro l Ventilasjon: Simm l SD-anlegg: Nordmatic l Heis: Scan Heis l Branntetting: Firesafe l Brannanlegg: Elotec l Sprinkler: Total Sprinkler l Brannsikring stål: PAR l Lås/beslag, adgangskontroll og alarm: Låssenteret l Foliering og profilering: Allkopi l Kjøkken: HTH l Storkjøkken: Scheie & Co l Innredning: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Rent tørt bygg: Rtbc Rigg og Renhold l Rullepark: Betongpark l Buldrevegg: Tjelmeland

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Sartor & Drange har både tegnet bygget og ført det opp i en totalentreprise. Entreprisekostnaden er på cirka 112 millioner kroner uten merverdiavgift. Bygget skal klassifiseres som Breeam Very Good. Byggestart var i oktober i 2020 og innflytting har skjedd trinnvis fra februar i år.

Prosjektsjef Kåre Bjorøy i Sartor & Drange sier at byggingen har gått bra.

– Vi praktiserte lean construction og en del fag brukte BIM, sier Bjørøy.

Celler og landskap

I kontorlokalene er det kombinasjon av cellekontorer og kontorlandskap. Bygget har ikke felles kantine, men de ulike leietakerne har egne spiserom. Det er et parkeringsanlegg i bakkant av bygget med 156 biloppstillingsplasser. 120 av disse er for næringsdelen i dette og kommende bygg.

Til nå har Nav, Specsavers og Marens hjørne tatt i bruk sine lokaler. Klesbutikken Matilda åpner straks. Miljøbygg 2 ligger rett øst for Sartor Storsenter og kort gangavstand fra busstasjonen Straume Terminal.

Tidløst og gullfarget

Arkitekt Chris McConnachie i Sartor & Drange forteller at Miljøbygg 2 har fått et tidløst design og skiller seg fra resten av bygningsmassen i og rundt Sartor Storsenter.

– Vi tenkte opprinnelig å bruke grå sink på fasadene, men da ville bygget skille seg lite fra andre bygg i området. Derfor valgte vi gullfarget sink, sier McConnachie.

Sprengt ut 34.000 kubikkmeter

Prosjektleder Johnny Barsnes i Sartor & Drange forteller at tomten bygget ligger på er på cirka 12 mål.

– Grunnen består av fjell og i bakkant av bygget er det en stor fjellskjæring. Cirka 1.500 tonn masser var forurenset og er kjørt til deponi. Det er sprengt bort 34.000 kubikkmeter faste masser. Under den delen av bygget som ikke ligger over parkeringsanlegget er det membran og ventilasjonshull mot radon, sier Barsnes.

Båndtekket sink

Bygget har tilnærmet L-form. Den korte delen av L’en er avrundet. Bærende konstruksjon er en kombinasjon av plasstøpt betong, hulldekker og stål. Taket består av lettakselementer tekket med sedum. Fasadene er i stor grad båndtekket med gullfarget sink. I første etasje og ved hovedinngangen er det mørkbeiset trekledning. Det er glassfasader i første etasje og ved hovedinngangen. Det er flis, belegg, teppeflis og slipt betong på gulvene. Innvendige vegger er faste eller fleksible. Det er spilehimling i store deler av fellesareal og systemhimlinger hos leietakere (det er åpen svartmalt himling hos Marens hjørne).

Luftveksling på 0,18 per time

Bygget har tre tekniske rom. Det er 300 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 400 millimeter i taket. Vinduer og glassfasader har en U-verdi på under 0,8 i snitt. Trykktesting sier en luftveksling på 0,18 per time.

Byggematerialene skal være varige, miljøvennlige og vedlikeholdsvennlige. Det er akustiske flåter i trappehuset. Bygget er fullsprinklet. Det er solavskjerming med utvendige automatisk styrte screens på solutsatte fasader.

Hovedinngangen ligger midt på vestre langside og er tydelig markert med en portal. De fleste leietakerne har i tillegg egne innganger. Bygget har en felles heis (båreheis). Nav har egen løfteplattform mellom de to etasjene etaten leier. Hele bygget har universell tilgjengelighet. Leietakerne har egne sosiale soner.

Utvendig wifi og USB

Foran bygget er det et offentlig torg med buldrevegg, rullepark, overbygde sittegrupper med wifi og USB. Lysmaster og sykkelstativ er laget i cortenstål. I hovedinngangen henger det en designerlampe.

Det kommer flere byggetrinn fra dette bygget og videre sørover og nordover. De kommende byggene sør for Miljøbygg 2 vil bygges etter samme prinsipp som dette bygget (næring mot vei og boliger i bakkant). På nordsiden blir det næring nederst og boliger øverst.

82 kWh

Miljøbygg 2 er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme, radiatorer og fancoils og er basert på varmepumpe mot jordvarme. Under bygget er det 25 borehull som går ned til mellom 230 og 240 meter (cirka seks kilometer totalt). Bygget har frikjøling fra energiparken som dette og andre bygg i området bruker. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 82 kWh for kontordelen og 96 kWh for butikker. Dette plasserer bygget i energiklasse A.

Sorteringsgrad for byggavfall er på 94 prosent. Da byggeaktiviteten var på topp var 40 personer med.


Flere prosjekter