<p>Pelearbeidet på rv. 5 Loftesnesbrui blir gjort ferdig denne uken. Da er 28 peler slått ned i sundet. Foto: Statens vegvesen</p>Foto: Statens vegvesenFoto: Statens vegvesenFoto: Statens vegvesen

Milepel for Loftesnesbrui i Sogndal

Pelearbeidene på nye den Loftesnesbrui i Sogndal har vært mer krevende enn ventet. Men Vegvesenet tror de vil hente inn igjen tapt tid.

Når den siste av de 28 pelene som danner de to fundamentene ute i fjorden er slått ned, er grunnstrukturen som skal bære den nye brua lagt.

På land er fundament til landkar støpt på begge sider, og det pågår nå armering og forskaling på siden mot Sogndal, før selve landkaret skal støpes i en stor operasjon.

- Pelearbeidet har vært mer utfordrende enn ventet, grunnet vanskelige grunnforhold i Loftesnessundet. Vi måtte være forsiktige for ikke å forstyrre gamlebrua for mye. Dette gjør at selve pelingen har tatt mer tid enn forutsett, men vi mener dette er mulig å hente inn igjen, sier prosjektleder Gunnar Solbakken på rv. 5 Loftesnesbrui til Vegvesenet sine nettsider.

Jevn framdrift

Før peling på siden inn mot Sogndal, ble en betongbjelke støpt inn i brua. Slik kunne man kompensere for bevegelsene i fjordbunn da pelene inn mot gamlebrua ble slått ned, ved hjelp av jekker og nye lager som ble satt inn mellom bru og fundament.

Solbakken sier det har vært jevn framdrift på rv. 5 Loftesnesbrui siden oppstarten i vinter, og at det norsk-østerrikske arbeidsfellesskapet på prosjektet har fått spennende oppgaver å bryne seg på.

- Entreprenør Porr Aurstad ANS har gjort en god jobb på mange hold i prosjektet, og tekniske utfordringer har blitt løst etter hvert som de har oppstått, sier Solbakken til etatens nettsider.

Selve fyllingsarbeidet gikk ifølge Vegvesenet etter planen, og 40.000 kubikkmeter med masse er lagt ut på Loftesnes-siden og 10.000 kubikkmeter på Sogndal-siden. Det tilsvarer cirka 5.000 fulle lastebiler med stein.

Stålmoduler i Polen

Stålarbeidet på nye Loftesnesbrui foregår i Polen, og der er deler av brua nå i ferd med å bli sveiset sammen til større moduler.

Brua blir seint i høst fraktet sjøveien til Sogndal, og ho kjem i tre seksjoner der de to tyngste veier over 400 tonn hver. Bruseksjonene skal heises på plass ved hjelp av en stor kran på lekter. Deretter vil arbeidet med å klargjøre brua starte.

- Det blir som et hus som har fått opp reisverket, men mye arbeid står igjen før man kan flytte inn. Bruseksjonene skal først sveises sammen, så skal man armere, forskale og støpe dekke på brua i flere etapper og asfalt og rekkverk skal på, sier Solbakken.

Etter planen skal trafikken over på ny bru i november 2017, og hee prosjektet, inklusive riving av gamlebrua, skal være gjennomført til sommaren 2018.