Milepæl for Hardangerbrua

27. januar ble det skrevet bruhistorie i Hardanger. Tre entreprenører signerte sine respektive kontrakter med Statens vegvesen, og Hardangerbrua nærmer seg gjennomføringsfasen.

AF Gruppen, som skal bygge tunneler og tilførselsveier reknar med å starte det fysiske arbeidet i mars.

De som skal sørge for betongkonstruksjonene er Veidekke Entreprenør A/S - den største entreprenøren i Norge, og MT Højgaard, som har ansvar for stål og montasjearbeid, som er størst i Danmark. Merittlistene til disse to er lange, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Regionvegsjef Olav Ellevset signerte for Statens vegvesen, og ved same bord dee tre andre. Etter signeringen fikk de tre entreprenørene presentere seg for de som hadde møtt fram, lokal og regional presse og ansatte på prosjektet. De orienterte om sine oppgåver i Hardangerbruprosjektet, hvor mye folk som vil komme hit for å arbeide og hva de vilø trenge av lokale tjenester. Dette gjelder eventuelt både fra lokale entreprenører innen anleggsbransjen og mat og husvære for de som arbeider på anlegget.