Det er nå snart midtrekkverk på hele strekningen Trollerudmoen-Saggrenda vest. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Midtrekkverk og viltgjerder på ny E134

Det har skjedd flere ting på ny E134 i Saggrenda denne sommeren.

Mens størstedelen av veianlegget tok fellesferie, har det foregått en god del arbeider på strekningene Myntbrua-Trollerudmoen og Trollerudmoen-Saggrenda.

Gjennom større deler av Lassedalen er det nå satt opp viltgjerder på hver side av veien og midtrekkverk på veien, melder vegvesen.no.

Det skal til sammen settes opp om lag 15 kilometer med viltgjerder langs hele den nye E134 fra Damåsen til Saggrenda. Viltgjerdene på Damåsen kom opp i fjor.

Nå skal viltgjerdene fullføres på hele strekningen til vest for Vollåsen.