Midsund skole

Prosjektleder Edvard Kløven fra Veidekke Bygg (t.v.) og rektor Stian Løken ved Midsund skole i et av klasserommene.

– Vi har svært gode erfaringer med å bruke samspillmodellen, særlig på et prosjekt som dette som omfatter både nybygg og rehabilitering av gammel bygningsmasse. Det er lett at det dukker opp mange uforutsette ting når eldre bygg skal rehabiliteres og bygges sammen med nye bygg, men gjennom en god samspillfase har vi redusert antall overraskelser til et minimum.

Fakta

Sted: Midsund i Molde kommune

Prosjekttype: Skole

Bruttoareal: Nybygg 2.590 kvadratmeter, rehabilitert 1.950 kvadratmeter

Byggherre: Molde eiendom KF

Kostnadsramme: 170,8 millioner kroner eks. mva.

Totalentreprenør: Veidekke

Byggherreombud: XPRO

Arkitekt og totalrådgiver: Norconsult

Tekniske underentreprenører: Rør: Flataker VVS l Ventila-sjon: Kemco Trøndelag l Elektro: MIFO

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Opstad Maskin l Betongarbeider: BYGG Kompetanse l Prefab betong: Spenncon l Stålkonstruksjoner: DS Nor l Prefab trekonstruksjoner: Kvatro l Tømrerarbeider: Veidekke Bygg, BYGG Kompetanse l Solskjerming: HD Solskjerming l Vinduer: Nordvestvinduet l Dører: Swedoor, Nordic Door l Porter: Windsor l Tekkearbeider: Protan Entreprenør, Jon L. Sæter l Blikkenslagerarbeider: Fagblikk l Ståltrapper og håndslidere: Midthaug l Ytterdører i aluminium: H-fasader l Maling, gulvbelegg og flis: Sæterbø l Taktil merking: Firesafe l Himlingarbeider: UTV l Diverse innredning: AJ Produkter, JKE Design, O.M.Rakvåg, Reklameservice, Mattecompagniet, Lindbak, Grande Interiør l Rivearbeider: NV Miljø l Heis: Heisplan l Byggevarer: XL-Bygg Dale Malo

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det er prosjektleder Edvard Kløven i Veidekke Bygg som sier dette. Veidekke er i ferd med å avslutte arbeidet med å skape en ny barne- og ungdomsskole i Midsund i Romsdal. Prosjektet omfatter både nybygg og rehabilitering av en eldre skoledel og har pågått parallelt med at skolen har vært i full drift.

Ny skole i Midsund har vært diskutert politisk i over ti år og prosjektet har endret karakter og kostnadsramme flere ganger underveis. Først da det ble klart at tidligere Midsund kommune skulle bli en del av Molde kommune fra 1.1.2020 og det kom friske midler inn i kommunekassa, ble det fart i prosjektet. Nå får den gamle kommunedelen som har rundt 2.000 innbyggere en ny skole for 300 elever som omfatter alle trinn fra 1. til 10. klasse og Raknes skole der de fire laveste trinnene i dag går blir nedlagt når prosjekt Midsund Skole er ferdigstilt.

God samspillfase

Veidekke Bygg inngikk samspillkontrakt med daværende Midsund kommune i september 2018, og i august 2019 signerte de kontrakten for utførelsen som totalentreprenør.

– Vi hadde en god samspillfase der alle aktører bidro til å finne gode løsninger gjennom en konstruktiv og åpen dialog. Både med byggherre, brukere og rådgivere har vi hatt en god prosess og mener at samspillmodellen er et stort steg i riktig retning når det gjelder gjennomføring av byggeprosjekter. Denne måten å arbeide på gjør at partene sammen finner løsninger i stedet for at det skapes konflikter, mener Edvard Kløven.

Byggingen av Midsund skole har skjedd trinnvis og med ulikt overtagelsestidspunkt for de ulike delene. Grunnarbeidene på den østligste av to nybygde fløyer startet i oktober 2019. Denne fløyen er på to etasjer og ble tatt i bruk ved skolestart sist høst da undervisningen ble flyttet ut av den gamle bygningsdelen som ligger i midten. Dette siste året har både den vestligste av de nye fløyene blitt ferdigstilt samtidig med at den gamle bygningsmassen er rehabilitert.

Trygghet i byggefasen

– Det å skulle gjennomføre et byggeprosjekt mens det parallelt skulle drives skole «vegg i vegg», kan potensielt by på utfordringer, for begge parter. Men gjennom en god dialog underveis og bevissthet om at det skulle være trygt å være her både for elever, lærere og bygningsarbeidere har dette gått veldig bra. Vi har også gjennomført rivning og de mest støyende arbeidene i ferier og utenom skoletid for å hindre konflikter og sikre best mulige læringsforhold for elever, forteller prosjektleder Kløven. Enhetsleder og rektor ved Midsund skole, Stian Løken, mener også at det har gått veldig bra å ha skole på en anleggsplass.

– Dialogen med entreprenøren og den enkelte arbeider har vært forbilledlig. God dialog og korte kommunikasjonsveier har løst det som kunne blitt en utfordring. Flere av lærerne våre sier faktisk at de nesten ikke har merket at det har pågått bygningsarbeid i nabofløyene, legger han til.

Etter å ha brukt den ene av de to nybygde fløyene i et år er Stian Løken svært godt fornøyd med den nye skolen.

Fremtidsrettet bygg

– Vi har fått et romslig, fleksibelt, lyst og fremtidsrettet skolebygg, og gleder oss til å ta i bruk hele arealet og få på plass uteområdene til skolestart i august, sier rektoren. Prosjektleder Edvard Kløven forteller at totalt areal for Midsund skole nå blir rundt 4.500 kvadratmeter. Av dette er 2.590 kvadratmeter nybygg fordelt på to bygningskropper og 1 950 kvadratmeter er rehabilitert eldre bygningsmasse.

I byggene som alle henger sammen som en E med to nye fløyer i vest og øst og den gamle skoledelen i midten, er det blant annet 15 klasserom, 19 grupperom, arbeidsplasser for lærere, administrasjonslokaler, musikkrom til musikkskole og ulike spesialrom til blant annet sløyd, tekstil, musikk og naturfag og lokaler til helsesykepleier.

– Begge nybyggene er reist med tradisjonell byggeteknikk med plasstøpt betong, bæring i stål og betongdekke. Yttervegg er uført med tradisjonelt bindingsverk og kledd med fasadeplater i kompakt høytrykkslaminat, forklarer Edvard Kløven.

Valgte prefab

Han forteller at de har valgt å bruke prefabrikkerte elementer flere steder, blant annet til dekke, yttervegger, heissjakt og tak.

– Dette har gitt kort byggetid og mer sikker fremdrift. En stor del av det siste bygget ble reist og montert i desember og januar, og med vinter og usikkert vær var det viktig med kort og effektiv byggetid. Elementer i tre er bygd hos Kvatro i Surnadal mens betongdekke kommer fra Spenncon i Hjørungavåg.

– På dette prosjektet har veldig stor del av produksjonen, blitt utført av lokale firma. Veidekke Bygg ønsker å benytte lokale underleverandører i så stort omfang som mulig, da dette gir et sterkt eierskap til produktet og gir tilbake til nærmiljøet i form av aktivitet. For at dette skal la se gjøre er man avhengig av seriøse og kompetente aktører, noe som vi føler vi har truffet 100 prosent med på dette prosjektet. På Midsund skole er både grunnarbeid og betongarbeid levert av firma fra gamle Midsund kommune og for eksempel elektroarbeider og rørleggerarbeider er levert av firma i Molde, fortsetter prosjektleder Edvard Kløven.

Også hos byggherren Molde eiendom KF kan de nå glede seg over et prosjekt som snart er fullført. Bare noen mindre arbeider innomhus gjenstår i tillegg til at det skal gjøres en del utomhus i løpet av våren som opparbeidelse av parkeringsplass og bussholdeplass, legging av kunstgress og montering av en del lekeapparater og opparbeiding av sportsarealer.

Smidig gjennomføring

– Hvordan opplever dere at byggeprosessen har gått?

– Gjennom et godt samarbeid med aktørene i prosjektet har gjennomføringen vært smidig. Som byggherre er Molde eiendom KF glade for at vi sammen med brukere og fremoverlente samarbeidspartnere har sikret en god og funksjonell skole for fremtiden, sier prosjektleder eiendomsutvikling, Øystein Vassgård.

– Er det spesielle ting dere har lagt vekt på når det gjelder utforming og materialvalg på et slikt skolebygg?

– Livsløpskostnader er en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget for utforming og materialvalg. Med hensyn til miljø og bærekraft ønsker vi fremtidsrettede, velprøvde og holdbare materialer og energiløsninger. Dette sikrer et minst mulig klimaavtrykk og lave drift- og vedlikeholdskostnader, avslutter han.