Ill. Bane NOR

Middelalderparken blir ny

En utendørs utstilling gir nå en smakebit på hvordan den nye Middelalderparken i Oslo vil bli.

Det er Bane NOR, Riksantikvaren og Oslo kommune som samarbeider om byutviklingen og landskapsplanen som er utgangspunktet for utstillingen.

- Når vi planlegger og bygger jernbane for fremtiden, er det i et samspill mellom forskjellige parter i samfunnet. Utbyggingen av Follobanen er et tydelig eksempel på det viktige samspillet, sa Stine B. Ilebrekke Undrum, konserndirektør i Bane NOR, da hun nylig åpnet popup-utstillingen «Middelalderparken inn i fremtiden» i Middelalderparken. Det melder banenor.no.

Utstillingen viser blant annet hvordan parken skal ryddes for parkering og bygg, og med jernbanespor under bakken hvordan grøntområdet til parken skal bli nær dobbelt så stort.

Nå skal terrenget i Middelalderparken tilbakeføres og i den nye landskapsplanen for Middelalderparken fremgår det hva Bane NORs bidrag blant annet skal være:

- Terreng ned mot vannspeilet

- Terreng tilpasset et amfi med sitteplasser

- Aktivitetsplass

- Ridderturneringsbanen tilbakeføres

- Vestre strete og Clemensallmenningen blir historiske gangveier

- Østre strete blir mer moderne gangvei med grus