Foto: MGF

MGF: Ulovlig solskjermingsfilm på anleggsmaskiner

Maskiner som omfattes av Maskinforskriften og som har ettermontert solskjermingsfilm, er ikke godkjent for bruk i Norge, minner Maskingrossisternes Forening om.

Flere maskineiere rundt om i Norges land har av forskjellige årsaker valgt å ettermontere solskjermingsfilm på sine masseforflytningsmaskiner. Dette har medført enkelte diskusjoner i forbindelse med sakkyndig kontroll, da eierne får beskjed om at filmen må fjernes for at maskinen skal bli godkjent, skriver Maskingrossisternes Forening i en pressemelding.

Påmontert solskjermingsfilm er definert som en 2’er feil/mangel når det går ut over krav til sikt og/eller arbeidsplassikkerheten. Solskjermingsfilmen må da fjernes og etterkontroll er påkrevet. Årsaken til dette er sammensatt, men hensyn til sikkerheten på arbeidsplassen er blant den viktigste. Et eksempel er når en person skal nærme seg maskinen og han/hun vil oppnå kontakt med maskinføreren. Med solskjermingsfilm på rutene er det umulig for vedkommende på bakken, eller føreren av en annen maskin/kjøretøy (utsatte personer), å se om maskinføreren er klar over den andres tilstedeværelse (øyekontakt).

Ikke minst er regelverket – Arbeidsmiljøloven og Maskinforskriften – med på å sette begrensinger i bruk av solskjermingsfilm. I «Kontrollveiledningen for kontroll av arbeidsutstyr», utgitt av Maskingrossisternes Forening, er det beskrevet at ruter skal ha de egenskaper og merkinger som er forutsatt av produsent. Bruk av solskjermingsfilm på ruter i førerhytta må vurderes opp mot arbeidsplassikkerhet og krav til sikt i henhold til maskinforskriften.

I «Forskrift om maskiner» (Maskinforskriften), vedlegg I, avsnitt 3.2.1 – Førerplass, står det: «Sikten fra førerplassen skal være slik at føreren kan betjene maskinen og tilhørende redskap uten at det oppstår risiko for føreren eller utsatte personer når maskinen og redskapet brukes slik som forutsatt».

I Arbeidsmiljøloven, «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav», § 10-5, Alminnelig plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr, står det blant annet at «Arbeidsgiver skal sørge for at det kun brukes arbeidsutstyr som er i samsvar med forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret».

Ettermontert solskjermingsfilm er ikke i samsvar med forskriftskravene og er derfor ikke godkjent for bruk på maskiner som omfattes av Maskinforskriften.