Mestergruppen vokser

Resultatet etter første tertial viser en økning i omsetningen på rundt 25 prosent for byggekonsernet Mestergruppen.

Mestergruppens langsiktige mål er å doble omsetningen for hvert femte til sjette år. - Økningen hittil gjør at vi ligger langt foran denne målsetningen og det er vi selvfølgelig fornøyd med. Vi forventer imidlertid ikke den samme veksten mot slutten av året som i fjor, sier administrerende direktør i Mestergruppen, Johnny R. Kristiansen. Den organiske veksten er rundt 20 prosent, men med investeringene i nye byggevarehus er veksten på 25 prosent. Mestergruppens datterselskaper fortsetter trenden med å levere gode resultater. I denne sammenhengen er heller ikke de to nyervervede byggevareutsalgene Håbygg Drift og Bruvik Byggsenter noe unntak. Salget av byggevarer øker og veksten i inntjeningen går raskere enn engros-salget. Igangsettingen av boliger i de egeneide huskjedene, Mesterhus og Systemhus, har ikke den samme veksten som i det totale markedet. Allikevel har huskjedene en samlet ordrereserve på i overkant av 970 boliger. I kroner utgjør dette rundt 2,2 milliarder kroner. Samlet sett omsetter alle Mestergruppens egeneide kjeder innen husbygging og salg av byggevarer for i overkant av 5,5 milliarder årlig. Da ser man bort fra omsetningen til de samarbeidende huskjedene. Tomteutviklingsselskapet MG Prosjekt er oppkapitalisert og styres av tidligere leder i Systemhus, Thor Ekhorn. Dette nye forretningsområdet går som planlagt. -Våre prognoser viser en omsetning på over 1,7 milliarder og en økning i resultatet på over 20 prosent, avslutter Kristiansen.