Mestergruppen fornyer seg

En av Norges største boligbygger- og byggevarekonsern, Mestergruppen, lanserer i dag sin nye konsernprofil med ny logo og nettside. Mestergruppen skiftet eiere 29.april, og profilendringen er et ledd i den nye utviklingen av Mestergruppen.

Mestergruppen, som Ferd Capital eier med over 90 prosent, har fått hjelp av Schjærven Reklamebyrå til å utvikle den nye logoen og byrået Allegro Interaktiv står bak den nye nettsiden. Administrerende direktør i Mestegruppen, Morten Bjerke, forklarer at den nye visuelle profilen illustrerer konsernets retning fremover.

- Tidligere var vi et oppdelt selskap. Nå skal vi samles til et linjestyrt konsern. Da må alle medarbeidere i Mestergruppen kunne samles om en felles identitet. Den nye profilen er et element i denne strategien, sier Bjerke.

Logoen består av symboler som skal bidra til disse assosiasjonene, visualisert gjennom «byggeklosser» for å vise orden og stabilitet, men samtidig en fleksibilitet som viser gruppens vitalitet, kreativitet og mangfold.

- Sammensetningen viser at vi er et konsern med mange fasetter. Symbolene representerer alle deler av verdikjeden vår. Mestergruppen representerer i dag selskaper som på ulike måter bidrar til å bygge og forandre det norske landskapet. Dette har vært sentralt i utarbeidelsen av profilen, forteller Bjerke.

Den grafiske profilen er også inspirert av norsk natur og klestradisjoner. Dette har også blitt brukt på de nye websidene, som fungerer som en enkel og tilgjengelig online-plattform for Mestergruppen. De nye sidene skal gi økt brukervennlighet og en mer intuitiv organisering av emner. Datterselskapene og hvordan de passer inn i gruppen som helhet blir også presentert.

- Vi skal bli tydeligere i alle våre kanaler. Det er en del av den nye retningen vår. Så langt har vi hatt en veldig positiv utviklingsprosess, og vi har hatt vekst hele veien, sier Bjerke.