Prosjektsjef Hilde Alice Kvernrød i Mesta og Arild Lars Hamrum-Norheim, seksjonsleder i Trøndelag fylkeskommune, signerer kontrakten om drift og vedlikehold av veinettet i Trondheim de neste åtte årene. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Mesta vant Trøndelag fylkeskommunes største driftskontrakt noensinne

Fredag 29. mai inngikk Trøndelag fylkeskommune avtale med Mesta AS om drift av fylkesveinettet i Trondheim de neste åtte årene.

Det skriver Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding på sine nettsider.

Veinettet som omfattes av oppdraget, består av totalt 286,5 kilometer vei, hvorav 202,7 kilometer er fylkesvei, og 83,8 kilometer er gang- og sykkelvei. Verdien på kontrakten er omtrent 691 millioner kroner, og er dermed den største driftskontrakten Trøndelag fylkeskommune noen gang har inngått.

Se kart over området og hvilke veier som er omfattet av kontrakten.

Både Mesta, Svevia og Veidekke leverte tilbud i konkurransen, men Mesta hadde, ifølge pressemeldingen, best forhold mellom pris og kvalitet.

‒ Det er første gangen vi har lyst ut en driftskontrakt hvor både kvalitet og pris teller. Vi har et mål om at det gir et bedre grunnlag for å velge riktig entreprenør, sier seksjonsleder Arild Lars Hamrum-Norheim i Trøndelag fylkeskommune.

Den nye kontrakten gjelder fra 1. september i år, og har en varighet på åtte år.