Foto: Mesta.

Mesta skal redusere bruken av veisalt med inntil 25 prosent

Mesta tar nå i bruk et nytt digitalt verktøy i sju pilotprosjekter der målsettingen er å kutte saltbruken i driftskontraktene. – Dette er et konkret eksempel på hvordan et digitalt verktøy kan svare på våre målsettinger om mindre klima- og miljøbelastning, og reduserte kostnader, sier administrerende direktør Marianne Bergmann Røren.

Røren blir tydelig engasjert når hun skal fortelle om samarbeidsavtalen Mesta har inngått med det svenske programvare-selskapet Klimator. Klimator har utviklet et digitalt verktøy som bruker informasjon fra blant annet standard værprognoser, værstasjoner, topografiske kart, tidligere tiltakspakker og Google streetview, til å bygge algoritmer som kan forutse behovet for salting på en gitt strekning/rode.

Administrerende direktør Marianne Bergmann Røren i Mesta.

Denne vinteren og neste skal Mesta kjøre sju pilotprosjekter der målsettingen er å bruke Klimators digitale verktøy til og både forstå saltbruken bedre og ikke minst redusere bruken av salt og maskiner i driftskontraktene. Pilotprosjektene skal gjennomføres i Mestas driftskontrakter Østfold sør, Vestfold, Telemark vest, Ålesund, Nordfjord, Trondheim og Varangerhalvøya.

– Vi tror vi kan oppnå inntil 25 prosent reduksjon i saltbruken. Når vi vet at Mesta bruker opptil 10.000 tonn salt i året på en kontrakt, og tall fra Statens vegvesens viser at det de fem siste årene har vært et saltforbruk på mellom 232 og 325 tusen tonn, så sier det seg selv at en saltreduksjon på inntil 25 prosent vil gi store miljø- og kostnadsgevinster, sier Røren.

Hyperlokale tiltak

Mesta-sjefen påpeker at salting og andre tiltak i dagens driftskontrakter i stor grad er statiske. Det vil si at entreprenør ofte utfører samme tiltak på hele roden uavhengig om behovet for tiltaket varerier.

– Vi ønsker og i større grad få til det vi kaller hyperlokale tiltak, det vil si tiltak som treffer akkurat på behovet når det oppstår. Med andre ord ønsker vi å unngå å salte der det ikke er glatt, og det vil dette verktøyet hjelp oss med, fastslår Røren.

Vil ha kontrakter som åpner for innovasjon

Mesta skal ta i bruk verktøyet i driftskontrakter for både Statens vegvesen og ulike fylkeskommuner, og ifølge Røren møtte selskapet i stor grad velvilje da de ønsket å teste ut optimaliseringsverktøyet i flere av sine driftskontrakter.

– Jeg tror det er viktig at både staten og fylkeskommunene åpner opp for mer innovasjon og nytenkning i sine kontraktsregimer. Det vil gjøre det lettere for bransjen å satse på utvikling. Vi ønsker oss mer dynamiske kontrakter som gir mulighet for bruk av nye verktøy som kan optimalisere driften av veiene, sier Røren.

Læringsreise

– Hva tror du skjer når pilotprosjektene er ferdig?

– Vi skal gjennom en læringsreise der vi skal bli kjent med systemet å få tillit til at det fungerer slik det er ment. Vi vi vet jo ikke hvor vellykket dette blir, men vi håper og tror at resultatene blir så gode som forventet, og at vi etter pilotprosjektene kan bruke dette digitale optimaliseringsverktøyet i alle våre kontrakter. Dette handler om å ta i bruk intelligente data til å sette inn tiltak der det er behov. Det er bra for både kostnader, miljø og klima, poengterer Røren.

Hun understreker at redusert saltbruk ikke går på bekostning av trafikksikkerheten.

Skal utvikle verktøyet videre

Røren forteller at de i samarbeid med Klimator også ønsker å bruke verktøyet til å se på strøtiltak med sand, samt bruke algoritmer til å forutsi hvor det blir fokksnø.

– Dette er banebrytende teknologi for forbedring av vinterdrift. Vi synes dette er utrolig spennende, og jeg gleder meg til å følge opp effekten av dette fremover. Vi oppfordrer våre kunder og samarbeidspartnere til å følge med på utviklingen, og jeg tenker at hele bransjen må bruke mulighetene som finnes. Det er nemlig mye å hente, understreker Røren.