Regiondirektør Stig Ingar Evje i Mesta skrev under kontrakt sammen med regionvegsjef Kjell Inge Davik i dag. Kontrakten har en verdi på 124 millioner kroner. Foto: Tor Arvid A. Gundersen, Statens vegvesen.

Mesta signerte Grenlands-kontrakt

Onsdag har Statens vegvesen inngått kontrakt med Mesta om drift- og vedlikehold av 503 kilometer veg for 124 millioner kroner i Grenland.

Mesta vil overta drift- og vedlikeholdsoppgavene på vegnettet i største delen av Grenland den 1. september i år. Kontrakten omfatter riks- og fylkesveger i hele Skien, Siljan og Nome i tillegg til deler av Sauherad og Bø, samt mesteparten av Drangedal, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
Kontrakten ble skrevet under av regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen Region sør og regiondirektør Stig Ingar Evje i Mesta. Verdien på kontrakten er 124 171 607 kroner. Varigheten er fire år fram til utgangen av august i 2020.
Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og vedlikeholdsoppgaver på vegnettet, som reparasjon av hull i vegen, renhold, feiing, brøyting og strøing. Trafikken på vegene som er omfattet av kontrakten er i fra en årsdøgntrafikk(ÅDT) på om lag 100 biler til ÅDT 20150.
Kontrakten i tall:

  • 50,952 km riksveg
  • 401,774 km fylkesveg
  • 11,744 km riks gang- og sykkelveg
  • 25,554 km fylkeskommunal gang- og sykkelveg
  • 12,403 km kommunal gang- og sykkelveg
  • 0,571 km kommunal veg