Mesta selger virksomhet

Mesta har bestemt seg for å selge veimerkingsvirksomheten til Cleanosol.

- Det som har vært førende for Mestas valg av kjøper, er mulighetene for å gi de ansatte sikre arbeidsplasser med gode faglige utviklingsmuligheter, gode lønns- og pensjonsvilkår, muligheter til helårsarbeid og sikre et fortsatt godt fagmiljø, heter det i en melding fra Mesta.

Bakgrunnen for salget er at markedet for veimerking er i kraftig endring ved at produsentene av merkematerialer går inn i operatørvirksomhet. Dette skaper en tilspisset konkurransesituasjon for de operatørene som ikke har egen produksjon av merkematerialer. Samtidig preges markedet av overkapasitet og prispress.

Måtte endre
- Basert på den nye utviklingen i markedet for veimerking, har det ikke vært noe alternativ å fortsette som i dag. Uten å foreta vesentlige endringer, ville vi vært ute av markedet for veimerking innen få år, sier direktør for Asfalt- og materialproduksjon Bendek Maartmann-Moe. Han legger til at Mesta i realiteten sto ovenfor to valg:

Enten å foreta store investeringer innen Veimerking, eller å avvikle virksomheten.

I vurderingene omkring Veimerking ble det lagt stor vekt på hva som ville være til det beste for de ansatte i Veimerking. Gjennom salget til Cleanosol sikres og videreutvikles arbeidsplassene.

- Cleanosol er et ledende firma innen veimerking i Nord-Europa og er en konkurrent Mesta kjenner som en seriøs og profesjonell aktør. Cleanosol har gitt klart uttrykk for at de ønsker å satse tungt på Mestas veimerkingsmiljø og at behovet for Mestas veimerkere er stort, sier Maartmann-Moe.

Viktig kompetanse
Cleanosol er svært tilfreds med å ha kommet fram til en avtale med Mesta.

- Vi kjøper Mestas veimerkingsvirksomhet for å sikre vår posisjon i et marked der størrelse blir stadig viktigere. Mesta har viktig kompetanse på veimerking som vi trenger, og Mestas Veimerking og Cleansol passer sammen som hånd i hanske, sier adm. direktør Gunnar Strøm i Cleanosol.

- Cleanosol kan tilby de ansatte i Veimerking lønns- og pensjonsvilkår som er like gode som det de har i dag. Vi er et selskap med 100 prosent fokus på veimerking og vi har et sterkt fagmiljø. Mulighetene til helårsarbeid er ivaretatt ved at det er inngått avtale mellom selskapene slik at ansatte kan leies til Mesta utenom sesong, sier Strøm.

Salget vil bli effektuert 1. juli. Cleanosol overtar Mestas kontraktsportefølje fra dette tidspunktet, men av praktiske årsaker vil det bli en glidende overgang til Cleanosol.

20 veimerkere i Mesta berøres av salget. Mesta forplikter seg i avtalen til ikke å drive med veimerking de neste tre årene. Det innebærer også at Drift må slutte med den håndleggingen de driver med i i dag. Det er en forutsetning at Statens vegvesen aksepterer overdragelsen av kontraktene. Kjøpet må også godkjennes av Konkurransetilsynet.