Foto: Erling Hansen, Statens vegvesen

Mesta lavest på elektroarbeidene i Tjernfjellet

Tunneler er fulle av elektronikk, og nå har ni entreprenører gitt tilbud på jobben som skal gjøres i rv. 77 Tjernfjelltunnelen i Nordland. Etter anbudsåpningen ligger Mesta best an.

Oppdraget handler i hovedsak om belysning, ventilasjon og sikkerhetsutrustning som nødskap med brannslukkere og telefon. Det skal også monteres kamera slik at Vegtrafikksentralen kan følge med og informere nødetatene ved behov. Utenfor tunnelen vil lyssignal og informasjonstavle kunne varsle trafikantene hvis tunnelen må stenges.

Her er tilbudene som kom inn:

  • ABOT AS: 32.823.504,00
  • Aventi Installation AS: 29.634.283,07
  • Kraftmontasje AS: 24.529.596,00
  • Langset Energy AS: 26.047.533,00
  • Mesta AS: 24.369.123,91
  • ON Energi AS: 31.194.266,88
  • Roxel Infra AS: 26.786.059,00
  • Scanmatic Elektro AS: 25.431.570,00
  • Traftec AS: 29.760.879,30

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, med tanke på å inngå kontrakt i november.

- Planen er at elektroarbeidene skal være i gang tidlig i 2019. Fram til da pågår det andre arbeider både i og utenfor tunnelen, sier byggeleder Frank Helgesen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Tjernfjelltunnelen skal etter planen åpne for trafikk høsten 2019.

Rv. 77 er en cirka 34 kilometer lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensa i øst. Den 4 km lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Vegen går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura. Andelen tunge kjøretøy er 26 prosent. På vinteren er vegen ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast. Alternative kjøreruter er E10 over Bjørnfjell og E12 over Umbukta.