Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mesta krevde 260 millioner kroner av Skanska etter Helgeland sør-vraking - fikk 30 millioner

Mesta krevde 260 millioner kroner av Skanska etter at de ble vraket på drift- og vedlikeholdsavtalen på E6 Helgeland sør. Nå er dommen klar og rettskraftig. Skanska må betale Mesta 30 millioner kroner.

Saken har sitt utspring i konkurransen om E6 Helgeland sør, som hittil kanskje har vært mest kjent for den såkalte konvoluttsaken. Hæhre leverte nemlig konvolutten med anbudspapirene til Statens vegvesen i Mosjøen i stedet for hovedkontoret i Oslo, og dermed fikk ikke Hæhre være med i konkurransen på tross av at de hadde det laveste anbudet.

Skanska lå nest best an, og fikk etter litt om og men kontrakten. Kontrakten inneholdt også tilbud og prising på drift- og vedlikeholdsdelen i en periode på 15 år. Her hadde Skanska med seg Mesta, mens Hæhre hadde med svenske Svevia.

I etterkant ble tilbydernes tilbud på drift- og vedlikeholdsdelen lagt ut på bygg.no. De viste at tilbudet Skanska/Mestas tilbud var på 516 millioner kroner, mens Hæhre/Svevia hadde ligget på 299 millioner kroner. Etter dette hadde Skanska et møte med Mesta, hvor de ba om priskutt. Mesta gikk ned til 436 millioner kroner, men ikke ned til Svevias nivå. Dermed varslet Skanska at ville terminere kontrakten med Mesta.

«Skanska varsler derfor med dette at man anser kontrakten med Mesta som ugyldig, og at Skanska derfor er ubundet av den. Kontrakten er inngått på bakgrunn av motiverende og berettigede forventninger, som har sviktet. Mesta har reelt sett ikke vært konkurransedyktig, men har unnlatt å opplyse Skanska om dette. Dette har medført en betydelig risiko for at Skanska ville tape konkurransen, og det er også en tilfeldighet at det ikke skjedde», skriver de i eposten.

Etter dette inngikk Skanska en kontrakt med Svevia. Mesta prøvde å skaffe en midlertidig forføyning, men fikk ikke medhold i det.

Slik endte saken i Alstahaug tingrett. Mesta krevde 260 millioner kroner av Skanska. De mente de hadde en eksklusiv avtale med Skanska, og hevdet i retten at:

«Skanska har begått et kontraktsbrudd ved termineringen, og Mesta har krav på at Skanska avstår den vinning de har hatt ved terminering av kontrakten, eventuelt har Mesta krav på erstatning for den positive kontraktsinteresse. For det tilfellet at det forelå avbestillingsadgang har Mesta krav på positiv kontraktsinteresse som avbestillingserstatning.»

I sin dom skriver Alstahaug tingrett at de mener eksklusiviteten kun omfattet prekvalifisering og dialogfasen. Dermed sto Skanska fritt til å velge en annen tilbyder senere. Samtidig gir de Mesta en erstatning på 30 millioner kroner.

Til Dagens Næringsliv, som først omtalte saken, sier begge parter at de ikke kommer til å anke dommen. Kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska Norge er derimot klar på at de mener at denne saken burde blitt løst utenfor rettssystemet.