Mesta fra minus til pluss

– Driftsresultat for videreført virksomhet i fjerde kvartal 2014 er vesentlig bedre enn sammenliknet med samme kvartal i fjor, og viser en positiv utvikling også fra tredje kvartal, sier administrerende direktør Harald Rafdal.

Driftsresultat for videreført virksomhet ekskl. gevinst ved salg av eiendom i fjerde kvartal 2014 ble MNOK 19 (MNOK -24). Dette gir en driftsmargin på 1,5% (-1,8 %).

Ordrereserve ved utgangen av fjerde kvartal 2014 var MNOK 6 405 (MNOK 5 998)for videreført virksomhet. Av den samlede økningen på 7 %, relateres 5 % til tildeling av enkelte driftskontrakter før årsskiftet, noe som er tidligere enn den historiske normen med hovedvekt av tildeling i første kvartal. Ordrereserven vurderes som tilfredsstillende.

– Den positive utviklingen med tanke på ordreserve gir oss et solid utgangspunkt for 2015, som vi skal bygge videre på, sier Rafdal.

For året under et er det også bedre tall over hele linja. Driftsinntektene har steget fra 4.011 i 2013 til 4.129 millioner kroner i 2014, mens resultatet har økt fra 166 til 266 millioner kroner.

Mesta har en positiv HMS utvikling, med en H1-verdi for fjerde kvartal 2014 på 1,6 (1,7). Det har i kvartalet vært en skade med fravær.

– Det jobbes aktivt med å utvikle HMS-kulturen i Mesta hver dag, og vi ser at det langsiktige arbeidet gir resultater. Likevel er én skade en for mye. Vi fortsetter å jobbe mot en nullvisjon for skader, avslutter Rafdal.