Mesta fikk ti øres-kontrakt

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med Mesta for rivning av fanggjerdene på rv.70 Oppdølsstranda. Kontraktsummen er på 0,10 kr (ti øre).

Årsaken til den lave summen er at verdien av materialene som skal tas ned blir entreprenørens eiendom og skal gjenbrukes umiddelbart andre steder.

- Mesta har flere lag som er i gang med oppsetting av slike gjerder, spesielt på Vestlandet, sier prosjektleder Per Bjørn Gjelsten.

Mesta starter opp arbeidet i uke 35, og frist for ferdigstillelse er 15.oktober i år.

Arbeidet går ut på å rive og fjerne 890m med eksisterende fanggjerder, inkludert stolper, fundament, wirebarduner og bardunfester. Rivningsarbeidene skal foregå langs den rasutsatte og nedlagte rv. 70 Oppdølsstranda i Sunndal kommune. Strekningen er på ca.6,5 km og vegen er i dag avstengt med bommer.