Mesta får to kontrakter i nord

Statens vegvesen og Mesta signerte tirsdag kontrakter for drift og vedlikehold i kontraktsområdene 1908 Indre Troms og 1804 Mo.

Kontrakten i Troms har en varighet på åtte år og trer i kraft 1. september. Mesta har hatt drifts- og vedlikeholdsansvar her i flere år allerede.

Størst i Nord-Norge

Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av i alt 808 kilometer riks- og fylkesveg i kommunene Dyrøy, Målselv og Sørreisa samt deler av Balsfjord, Bardu, Lenvik, Tromsø og Salangen. Målt i antallet kilometer veg er dette den største drifts- og vedlikeholdskontrakten i Nord-Norge.

Kontrakten har en verdi på nærmere 612 millioner kroner (ekskl. mva.) og Mesta leverte laveste pris i konkurranse med tre andre tilbydere.

Fylkesvegdrift på Helgeland

Samtidig overtar Mesta ansvaret for drift- og vedlikehold av fylkesvegnettet i deler av Helgeland, totalt cirka 480 kilometer, gjennom kontrakt 1804 Mo. Den omfatter kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy og Træna, samt deler av Rødøy.

Kontrakten har en verdi på cirka 166 millioner kroner og en varighet på fem år fra 1. september. Også her konkurrerte Mesta med tre andre tilbydere.