Bjørn Kjærand Haugland og Marianne B. Røren. Foto: Mesta

Mesta blir medlem i klimanettverket Skift

Skift er et nærlingslivsdrevet klimainitiativ som skal være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030, og Mesta har nå blitt medlem.

Nettverket består, ifølge Skift selv, av de mest klimaambisiøse selskapene i Norge. Mens Mesta har satt konkrete mål om at de blant annet innen 2030 skal ha redusert sitt CO2-utslipp med 50 prosent, redusert sitt avfall med 20 prosent og bidratt til 90 prosent materialgjenvinning av avfallet.

- Mesta har definert klare mål for hvordan vi skal redusere vårt klima- og miljøavtrykk. Som et ledende infrastrukturselskap i Norge har vi et ansvar for å bidra inn i den nasjonale klimautviklingen. Vi vet det vil kreve mye av oss. Vi må få grunnlaget på plass, samtidig som vi parallelt tenker utvikling. Med stor endringsvilje og entusiasme er vi klare til å ta grep, sier administrende direktør Marianne B. Røren i en pressemelding.

- Vi er glade for å ønske Mesta velkommen som medlem. Mesta er et spennende og viktig selskap i Norge, og tilfører noe nytt i Skift-nettverket med sin virksomhet som infrastrukturselskap. Det er spesielt gledelig å se at de setter klimatilpasning høyt på agendaen, da det er et av de viktigste grepene Skift tar tak i nå, sier administrerende direktør Bjørn Kjærand Haugland i Skift i meldingen.

Mesta skriver at de g jennom medlemskapet får en unik mulighet til å lære, men også å bidra til en felles utvikling for å nå klimamålene.

- Samarbeid og læring er viktig for å finne gode løsninger og sikre bærekraftig utvikling over tid. Flere store norske selskap er med å gå opp veien og er gode på bærekraft. Det er mye læring i deling av erfaring og kunnskap, og det gir en ekstra motivasjon for oss til å nå de klimamålene vi har satt, sier Røren.