Mest hyttebygging i Buskerud

I løpet av første halvår 2007 ble det påbegynt bygging av 9 prosent flere kvadratmeter bruksareal til fritidsbygninger enn i samme periode i 2006, melder SSB.

Flest kvadratmeter ble igangsatt i Buskerud, melder SSB.

I løpet av første halvår 2007 ble det påbegynt bygging av 9 prosent flere kvadratmeter bruksareal til fritidsbygninger enn i samme periode i 2006. Flest kvadratmeter ble igangsatt i Buskerud.

Totalt ble det igangsatt 292 000 kvadratmeter bruksareal til fritidsformål i første halvår. Flest kvadratmeter ble igangsatt i Buskerud med hele 52 000 kvadratmeter bruksareal. Deretter følger Oppland og Telemark med henholdsvis 41 000 kvadratmeter og 40 000 kvadratmeter.

Sammenlignet med første halvår i fjor har antall påbegynte eneboliger økt med 13,1 prosent til 3 996 boliger. Det ble også igangsatt 2 465 boliger i rekkehus, kjedehus og andre småhus, en vekst på 11,1 prosent fra samme periode i fjor. Antall igangsatte blokkleiligheter har falt med 6,1 prosent sammenlignet med året før, men ligger fremdeles på et høyt nivå med hele 8 005 påbegynte boliger i løpet av første halvår i år. Antall påbegynte tomannsboliger i perioden var 1 458 boliger, en liten nedgang på 1,9 prosent fra året før.

Totalt ble det påbegynt bygging av 16 648 boliger i løpet av første halvår, en økning på 3,3 prosent sammenlignet med fjorårets seks første måneder. Igangsatt bruksareal til disse boligene utgjorde 2 058 000 kvadratmeter, en vekst på 8,1 prosent. Flest boliger ble igangsatt i Akershus og Rogaland, med henholdsvis 2 713 og 2 011 boliger i løpet av første halvår. I Oslo ble det igangsatt 1 845 boliger, mot 3 301 i samme periode året før.