Mer til boligbygging

- Det er svært gledelig at Husbanken tilføres ytterligere 5 milliarder slik vi tidligere har etterlyst, sier Thor Eek i NBBL.

Han oppfordrer nå Husbanken til å prioritere nybygging.

-Nå er det viktig at lån til nybygging prioriteres slik at den positive tendensen i byggetallene fortsetter, sier NBBL-sjefen.

I august advarte NBBLs leder på NRK Dagsrevyen mot at Husbanken var i ferd med å gå tom for lånemidler.

- I forbindelse med Stortingets behandling av budsjettet for 2012, var det bare KrF som i fjor høst støttet NBBLs krav om at Husbanken burde få en låneramme på 20 mrd kroner. Resultatet ble 15 mrd, og regjeringspartiene kom heller ikke med en fornyet vurdering av Husbankens låneramme i forbindelse med revidert budsjett i juni slik de hadde lovet, sier Thor Eek.

Eek gleder seg uansett over at nå kan flere av de søknadene Husbanken har liggende få et positivt utfall. Husbanken gir både lån til kjøp av bruktboliger gjennom kommunene, de såkalte startlånene, men også til nybygging og rehabilitering av boliger. Her setter Husbanken strenge krav både til tilgjengelighet (universell utforming) og til energi- og miljøløsninger.

- Vi håper at Husbanken nå evner å dreie virkemiddelbruken sterkere over på bygging av nye boliger. Startlån og rehabilitering er viktige hensyn, men akkurat nå er det knappheten på boliger i de større byene som utgjør den største boligpolitiske utfordringen. Da er det viktig at Husbanken brukes kreativt nettopp på dette området, påpeker Thor Eek.

Husbankens lånerammer har både i 2011 og 2012 blitt tilført ekstra midler på høsten - etter at kassa har nærmet seg tom over sommeren.

- Jeg håper virkelig at vi slipper dette «tilbake og fram-spillet» i budsjettet for 2013. Husbanken trenger minst en låneramme på 20 mrd pr år. Da er det absolutt å foretrekke at dette bevilges med en gang. Det gir langt bedre forutsigbarhet - både for Husbanken og dens brukere, avslutter adm. dir. Thor Eek i NBBL.