- Mer slurv i byggebransjen

Vi ser at det er mye mer slurv i byggebransjen nå enn tidligere, sier bygningssjef Monica Andreassen i Bodø kommune til Avisa Nordland.

Det er en klar økende tendens til slurv og mangelfull utførelse på byggene. Et gjennomgående problem er for eksempel dårlig fall mot sluk. Det er mulig at bransjen preges av tidspress og press på økonomi, men det er ingen unnskyldning for ikke å gjøre en skikkelig jobb, sier Andreassen til avisa. Bygningssjefen ved byggesakskontoret i Bodø kommunen kommer med en klar anmodning til bransjen om skjerpe rutinene og sørge for at jobben blir gjort skikkelig første gang.