Mer innovasjon i betongbransjen

Det var god stemning og stort engasjement på det møtet Norsk Betongforening holdt om innovasjon 25. januar. Men det ble også understreket at skal man lykkes, kreves enda mer satsing på FoU og skikkelig markedsføring.

I de siste årene har betongen tapt markedsandeler i forhold til andre materialer på flere felter, men dette markedet vil man nå ta tilbake ved at det skal bli mer innovasjon. Bakgrunnen for møtet var at markedsundersøkelser har vist at betongbransjen har et klart forbedringsbehov på en rekke områder. Det er også årsaken tikl at Norsk betongforening har etablert prosjektet Innovasjonsledelse. En egen gruppe er oppnevnt og gjennom workshops ønsker denne gruppen å møte bedriftsrepresentanter fra hele verdikjeden. Skal dette tiltaket bli en suksess, kreves det et mangfold av bedrifter. På møtet tirsdag var et 50-talls personer til stede, og veldig mange ulike aktører var samlet. Men det var noen som glimret med sitt fravær. Det kan skyldes at det samme dag ble arrangert et stort tunnelmøte gjennom et samarbeid mellom RIF og Vegdirektoratet. Jan Moksnes vil komme tilbake med et fyldig referat fra innovasjonsmøtet. Det kommer også en egen sak i Byggeindustrien nr. 2.