Mer energivennlige vinduer

Resultater fra prosjektet Moderne trevindu (MOT), har ført til at produsentene har utviklet nye og mer energivennlige vinduer.

Norske produsenter av trevindu har i to år drevet produktutvikling og kompetanseheving gjennom prosjektet Moderne trevindu. Prosjektet eies av Norske Trevarefabrikkers Landsforbund og ledes av SINTEF Byggforsk. Prosjektet støttes av Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge og har en totalramme på 15 MNOK. Nå videreføres samarbeidet mellom Norske Trevarefabrikkers Landsforbund og SINTEF Byggforsk ved at det skal utvikles enkle verktøy og avholdes kurs i dokumentasjon av gjennomsnittlig U-verdi. Resultatene fra forskningsprosjektet skal også innarbeides i Byggforskserien.

I Teknisk Forskrift fra 2007 stilles det strengere krav til energibruk og varmeisolering i bygg. Fra 1. august 2009 stilles det krav om å dokumentere gjennomsnittlig U-verdi for vinduer og dører i nye bygg. Kravet til gjennomsnittlig U-verdi er satt til 1,2 W/m2K ved energitiltaksmodellen. Som konsekvens av dette må alle som leverer vinduer i Norge til nybygg, produsenter og importører av vinduer, kunne dokumentere U-verdi for hver leveranse.

Praksis for dokumentasjon av U-verdi i Norge har til nå vært å dokumentere for en referansestørrelse på 1,2 x 1,2 meter. Dokumentasjon av U-verdien til hver leveranse medfører betydelig større dokumentasjonskrav for vindusprodusentene. Vinduers U-verdi varierer i de fleste tilfeller med vinduets størrelse og om vinduet er oppdelt med sprosser og poster. For vinduer av tre hvor ramme og karm ikke er isolert, vil som regel store vinduer ha bedre varmeisolering enn små vinduer. Dette betyr at en leverandør av vinduer må beregne U-verdi for hvert vindu i leveransen, før en gjennomsnittsverdi beregnes.

Prosjektet Moderne Trevindu og de norske vindusprodusentene har tatt utgangspunkt i en vindusstørrelse på 1,2m x 1,2 m som en referansestørrelse. Denne størrelsen er representativ gjennomsnittsstørrelse for vinduer i et norsk småhus. For denne størrelsen kan mange produsenter tilby moderne trevinduer med tolags glass med U-verdi 1,2 W/m2K. Karm og ramme i slike vinduer er utviklet spesielt for å gi mindre varmetap enn tradisjonelle karmer og rammer i tre.