Mennesket i fokus

Vi lever i en tid med digitalisering i sentrum. Det er knapt en konferanse eller samling i norsk næringsliv hvor ikke digitaliseringens fremmarsj står i fokus. I dette perspektivet er det viktig å huske på at mennesket må stå i sentrum også i en tid der den teknologiske utviklingen går raskere enn noen sinne.

Den kraftige digitale utviklingen av samfunnet vi nå er inne i vil få en enorm betydning for morgendagens samfunn og næringsliv. Dette vil påvirke oss på måter vi i dag ennå ikke fullt ut har sett rekkevidden av – men som vi innen flere områder allerede ser effekten av. Ting har en tendens til å endre seg raskt og innen områder som kan overraske. Tenk bare at smarttelefonen kun er rundt ti år gammel. Da Apple lanserte sin første versjon av iPhone var det få som så for seg hvordan denne kunne endre våre kommunikasjonsvaner på en slik måte. I dag bærer nå alle et mobilt kontor med enorm datakraft på innerlommen til en hver tid og er et hjelpemiddel som er uunnværlig. Gjennom denne maskinen styrer vi dag store deler av vårt liv – på godt og vondt. Digitaliseringens fremmarsj ser vi også innen andre deler av vår hverdag, som styring av ulike funksjoner i hjemmet, måter vi handler på, kommuniserer med andre og ikke minst hvordan vi utfører jobben vår.

Byggenæringen var ikke blant næringene som lå først i løypa når det gjaldt å ta i bruk digitale virkemidler – men nå kommer det for fullt også her. Hele prosjektgjennomføringer står foran store endringer - og vi vet fortsatt ikke på hvilken måte eller hvem som egentlig vil stå for disse endringene. Historien viser at det er faktorer utenfra som medvirker til de store endringene som gir helt nye måter å arbeide på - gjennom ny bruk av teknologi. Byggenæringen har alle muligheter til å kunne bli enda mer effektiv og banebrytende - og det blir spennende å se hvem som vil stå for lanseringen av de neste store gjennombruddene. Hvor lang tid dette vil ta er ikke godt å si – men det vil komme endringer som vil påvirke store deler av næringen.

Uansett hvordan dette vil utvikle seg – vil det alltid være behov for smarte hoder og hender til å utføre jobbene. De største endringene vil sannsynligvis komme først i de tidlige fasene av et prosjekt – før teknologien etter hvert utvikler seg til å uføre mer praktiske oppgaver.

Midt oppe i denne teknologiske utviklingen – hvor alle snakker om de store endringene som skal skje – er det viktig å huske på menneskene bak teknologien. Det er vi som skal styre endringene, se til at utviklingen skjer til det beste for samfunnet – og at vi får hentet ut den riktige effekten. Vi må huske på den enorme menneskelige kapasiteten som finnes – og den vil være minst like viktig i morgendagens digitaliserte samfunn som i dag.

Virke satte på sin årskonferanse onsdag mennesket i sentrum - og sa det egentlig ganske enkelt og treffende; ” Mennesket er i sentrum – ikke maskinene”. Dette må vi huske på. Det er ikke teknologien som skal sette premissene for fremtiden – men menneskene bak utviklingen av teknologien. De som klarer å stå i førersetet i den teknologiske utviklingen – og som definerer fremtidens behov og makter å utvikle løsningene for å møte dette – er de som vil sette rammene for hvordan fremtidens samfunnsliv skal være - og hvem som vil vinne frem i kampen om ressursene.