Mener Stoltenberg bommer

Regjeringens oppskrift for å få ned sykefraværet er total skivebom, mener førsteamanuensis Kåre Hagen ved Handelshøyskolen BI.

Kritikken mot den rødgrønne regjeringens forslag til innstramninger i sykelønnsordningen fortsetter. Førsteamanuensis Kåre Hagen ved Handelshøyskolen BI mener at forslaget om å la bedriftene betale mer av sykelønnen for langtidsfravær, er skivebom. Sosialmedisinen sier at rundt 20-30 prosent av sykefraværet kan forklares med arbeidsmiljø. Resten ligger utenfor arbeidsgivers kontroll. For å spissformulere det litt, kan man si at samlivsproblemer kanskje er en større kilde til sykefravær i Norge enn arbeidsmiljø, sier Hagen til NRK. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) forsvarte tirsdag forslaget med å si at endringene vil gjøre det vesentlig mer lønnsomt for bedriftene å investere i bedre arbeidsmiljø og legge til rette for å få ned sykefraværet. Husk, det er langtidsfraværet som har økt. Situasjonen her er at bedriftene ikke bærer noen andel av kostnadene med økt langtidsfravær. Nå skal de bære en liten andel av kostnadene. Og dermed blir det mer lønnsomt for dem å skape et bedre arbeidsmiljø, som igjen kan få ned sykefraværet, sier han.