Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet er en av de som reagerer på deler Skanska-direktør Ståle Røds utspill.

Mener Rød bommer med kritikk av fagbevegelsen

Selv om både Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund deler Ståle Røds bekymring for at fagkompetansen innen anlegg kan forsvinne, mener de han bommer når han kritiserer fagbevegelsen.

– Det overrasker meg hvor lite fokus LO og fagbevegelsen selv har på dette. I stedet for å gå til kamp mot bedriftene som brødfør medlemmene sine, bør de jobbe mer aktivt for å skape rammebetingelser for næringen som gjør at vi kan ivareta norsk fagkompetanse, sa Skanska-direktør Ståle Rød tidligere denne uka i intervjuet hvor han advarte mot at det ikke er entreprenørenes jobb å bevare fagkompetansen i Norge.

- Skivebom

Dette er en påstand både Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund reagerer på.

– Makan til skivebom skal man lete lenge etter, sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet til Byggeindustrien.

– Vi har jobbet mye lærlingkrav, reduksjon i antall UE-ledd, krav om fagarbeidere og at vi sammen med BNL, KS og DIFI har kommet fram til anbefalte kontraktsvilkår for offentlige utbygger. Vi er opptatt av kontraktsvilkår som gjør at vi får en seriøs og produktiv byggenæring. Da er det viktig å ha egen kompetanse i næringen som ikke blir vasket ut i jakten på den billigste arbeidskraften, entreprenørene og underentreprenører, legger han til.

Også forbundsleder Erna C. Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund fnyser av Røds kritikk.

- Lite innsikt

– Jeg er helt enig med Fellesforbundet om at dette er en skivebom. Vi reagerer at han sier at LO og vi ikke er opptatt av disse spørsmålene. Det viser at han har lite innsikt i hva vi har jobbet med de siste årene, sier hun til Byggeindustrien.

– Er det noe vi er opptatt av så er det sosial dumping og svart arbeid. Vi har vært i møter med ulike statssekretærer og statsråder for å diskutere denne problemstilling, og jobbet med ulike type tiltak, legger hun til.

Hagensen viser både til tett samarbeid med BNL om HMS-charter og seriøsitetsprosjekt

– Men det er klart at vi er veldig interessert i å diskutere med Skanska hvilke tiltak vi sammen kan iverksette for å hindre sosial dumping. Vi vet at mange ansatte i underentreprenører som de store entreprenørene bruker går på minstelønnssatser. Derfor har vi foreslått å heve minstelønnen, men det går de ikke med på, poengterer forbundslederen.

Avsporing

Skanska på sin side mener at en diskusjon om minstelønn vil være en avsporing av den debatten som nå er i gang.

- Minstelønnssatser er et blindspor i denne diskusjonen , det er arbeidsplassene til norske fagarbeidere med høy kompetanse som tjener to, tre ganger minstelønnssatsene som står i fare til fordel for utenlandsk arbeidskraft som de færreste vet hva reelt tjener. Langt mindre vet noen noe om hvilken real kompetanse de har. Vi må ha fokus på hvilke tildelingskriterier som skal gjelde og hvilket lov-/avtaleverk som skal etterlever. Dette må følges opp med engasjement, innsikt og kompetanse, sier kommunikasjonsdirektør Pål P. Syse i Skanska til Byggeindustrien.