BNL etterlyser innføring av modulvogntog, både av miljø- og lønnsomhetshenyn. Foto: BNL

Mener modulvogntog utgjør et viktig miljøtiltak

– Innføringen av modulvogntog er et viktig miljøtiltak, fordi det vil gi færre biler på veien, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Fredag møtte Treindustrien, Norsk Lastebileierforbund, NHO og BNL statssekretær i samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø for å snakke om Modulvogntog, skriver BNL i en pressemelding.

Bransjeorganisasjonen påpeker i meldingen at byggenæringen også består av mange produsenter av trevarer, vinduer, trapper, dører og isolasjon som er avhengige av effektiv og lønnsom transport til byggeplassene.

Beregninger fra Norges Lastebileier-Forbund viser, ifølge pressemeldingen, en reduksjon i CO2-utslipp på mellom 14 og 16 prosent for modulvogntog sammenlignet med ordinære vogntog.

Det ble åpnet for modulvogntog i Norge i 2014, men hver veistrekning må åpnes hver for seg, og dette går svært tregt slik at norske produsenter i praksis ikke får tatt i bruk modulvogntog, skriver BNL.

Ved å åpne opp dagens tømmerveinett for modulvogntog skriver bransjeforeningen at man vil oppnå god effekt uten å måtte gjøre store investeringer.

– Trebasert industri og annen industri er svært opptatt av å kunne hente ut blant annet miljøeffektene av ordningen. Målet er færre vogntog på veiene, lavere klimagassutslipp, og økt konkurransekraft, sier Sandnes.

Med dagens ordning har treindustrien, ifølge pressemeldingen, svekket konkurransekraft fordi utenlandske vogntog kjører inn fra Sverige på stamveinettet helt frem til kunden med modulvogntog.

– Transportutgiftene er betydelige for bedriftenes marginer, som i utgangspunktet er svake. Disse kostnaden videreføres i kostnadene for oppføring av bygg og anlegg. Dette er en håpløs situasjon for norsk næringsliv, sier Sandnes.