F-35 lander på Ørland hovedflystasjon. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Mener Forsvarsbygg konstruerer kontraktsbrudd

Byggmester Strand refser Forsvarsbygg etter at byggherren hevet kontrakten med dem på Ørlandet i forrige uke. Entreprenøren mener de oppkonstruerer et kontraktsbrudd, men byggherren står på sitt.

I forrige uke ble det klart at byggmester Strand AS bøtelegges for mer enn seks millioner kroner, og får en kontrakt med Forsvarsbygg hevet for mislighold av lønns- og arbeidsvilkår, inkludert bruddene på reise, kost og losji i forbindelse med støyisoleringstiltak på boliger utenfor Ørland flystasjon.

Entreprenøren går til motangrep på Forsvarsbygg i en pressemelding, og hevder at de ikke har hatt noen avvik i de to årene de har jobbet for Forsvarsbygg på Ørlandet.

- Oppkonstruerer

- Når alle kontrakter er overlevert uten mangler, så oppkonstruerer Forsvarsbygg et kontraktsbrudd ved ensidig å bestemme at alle som arbeider på Byggmester Strand sine kontrakter på Ørlandet skal ha bostedsadresse på selskapets kontor i Sandefjord. Dette gjelder også for arbeidere som er født, oppvokst, og bosatt på Ørland samt ansatte hos underentreprenører med tilholdssted på Ørland, sier daglig leder Tore Strand i Byggmester Strand i en pressemelding.

- På bakgrunn av dette legger Forsvarsbygg ned påstand om at Byggmester Strand og våre underentreprenører ikke betaler riktig diettsats til sine arbeidere som nå plutselig har fått adresse i Sandefjord og kaller dette brudd på lønns og arbeidsvilkår, legger han til.

De understreker at d ei sine kontrakter har oppfylt kravet til faglærte håndverkere, men påstår at Forsvarsbygg velger å tolke opplæringsloven på en slik måte at de også her oppkonstruerer et kontraktsbrudd.

Forsvarsbygg ber Byggmester Strand om å fremskaffe dokumentasjon som støtter oppunder Forsvarsbygg sin tolkning av lovverket. Når Byggmester Strand opprettholder hva som er vår forståelse av opplæringsloven, beskyldes vi av Forsvarsbygg for ikke å ha vilje og evne til å fremskaffe dokumentasjon og rette opp forholdet. Istedenfor å overlate til en uavhengig tredjepart til å avgjøre hva som er riktig tolkning av lovverket fremmer Forsvarsbygg påstand om mislighold av kontraktens krav til håndverkere, mener Strand.

Han understreker at de mener at denne dommen «undergraver enhver menigmanns naturlige rettsoppfatning».

- Saken mellom Forsvarsbygg og Byggmester Strand AS viser hvor viktig det er at domfellelse og straffeutmåling må flyttes vekk fra byggherren og over til rettsvesenet, avslutter Strand.

Varslet Strand om avvik

Forsvarsbygg på sin side, står på sitt. De viser til at kontrakten mellom Byggmester Strand og Forsvarsbygg definerer en rekke krav til leverandøren.

- Dette er krav som også Forsvarsbygg følger opp i kontraktsperioden. Dersom det avdekkes avvik vil dette påpekes overfor leverandør som da får en mulighet til å rette opp, alternativt gi en supplerende forklaring som forklarer forholdet. De enkelte tilfeller vil da avgjøre om avviket aksepteres eller ikke. Dette er helt normalt, sier eiendomssjef for prosjekt Kampflybase i Forsvarsbygg, Carl Oscar Pedersen til Byggeindustrien.

Han forteller at på nyåret 2019 fikk Byggmester Strand en omfattende skriftlig henvendelse fra dem med spørsmål om ytterligere dokumentasjon. Denne ble ikke besvart, selv etter utvidet svarfrist, forklarer han.

- Forsvarsbygg så da ikke noen annen utvei enn å beslutte å gi sanksjoner for brudd på en rekke sentrale forhold. Samlet sett var det så alvorlig at vi fant det riktig å heve kontrakten som er nær sluttført. Mengdeberegning og eventuelle mangler utestår, samt reklamasjoner som kan forekomme i garantitiden, sier Pedersen.

Forsvarsbygg understreker at den enkelte boligeier ikke skale berøres av dette.

– Når det gjelder reise og diett (kost og losji) omfatter det arbeidstakere som blir sendt på arbeid utenfor sitt hjemsted. Dette er også regulert i kontrakten, kommenterer eiendomssjefen.