Foto: Nye Veier

Foto: Nye Veier

Mener FNs naturavtale vil påvirke byggenæringen

Konsernsjef Amund Tøftum i AF Gruppen mener FNs naturavtale, som ble vedtatt like før jul, på mange måte er naturens Paris-avtale, og gjør at natur løftes opp på samme nivå som klima.

Avtalen innebærer blant annet at man skal stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen og legge grunnlaget for å gjenopprette det som allerede har gått tapt.

Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Tøftum mener avtalen vil påvirke byggenæringen, både direkte og indirekte.

– Som entreprenør er vi den utførende part, og må forholde oss til de vedtak som fattes, men vi kan bidra med kompetanse for å bygge med minst mulig naturinngrep. Sammen med byggherre og øvrig verdikjede skal vi jobbe så skånsomt som mulig, og bringe inn ny kunnskap i prosjektene. Slik kan vi sammen finne enda bedre løsninger på gjenbruk, trasevalg, linjeføring, ivaretakelse av naturmangfold og minst mulig midlertidig og langsiktig beslag av jordbruk og terreng. Selvsagt i kombinasjon med å ivareta sikkerheten i prosjektene, sier Tøftum via en pressemelding.

Administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier er tydelig på at naturavtalen vil ha stor betydning for deres arbeid.

Administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier. Foto: Nye Veier

Administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier. Foto: Nye Veier

– Vern av natur har vært på radaren vår i noen år. Som byggherre må vi gjøre tilpasninger og ta hensyn når vi planlegger, og hele tiden tenke hvilket avtrykk vi setter. Vi gjør et betydelig arbeid på metodeutvikling både på naturmangfold, ikke prissatte faktorer og andre relevante ting. Å vurdere gjenbruk, nedskalering, hvilke korridorer og linjer en velger er viktige momenter i det vi må følge opp, sier Aanesland i meldingen.

Aanesland viser til at Nye Veier i enkelte prosjekter ser at mer gjenbruk av eksisterende vei reduserer arealbeslaget betydelig, i tillegg til at det bidrar til å redusere kostnader og reduksjon i klimagassutslipp.

Aanesland og Tøftum skal delta i en paneldiskusjon om temaet på et frokostmøte for toppledere og kommunikasjonsledere i byggenæringen i regi av SAMMEN2030 16. mars. De mener det er viktig at næringen tar denne diskusjonen på tvers av bransjer og gjennom hele verdikjeden.

– Dette er relevant og viktig tema for hele byggenæringen. Vi opplever at både rådgivere og entreprenører er endringsvillige og beredt til å ta utfordringene, sier Aanesland.

Tøftum mener det er spesielt viktig å dele erfaringer og legge til rette for å videreutvikle kunnskap og kompetanse.

– Samarbeid er et stikkord for å lykkes fremover, slår Tøftum fast.

– Vi må jobbe sammen for å håndtere disse viktige og store utfordringene. Dette krever en laginnsats, legger Aanesland til.