Mener byggenæringen sitter på en skattekiste

Teknologidirektør Shahzad Rana i Microsoft Norge mener byggenæringen sitter på en skattekisten av informasjon, men at man må få på plass standarder som gjør det mulig å dele informasjonen og forandre bransjen.

- Mye av det vi ser, er visuelle ting. Det neste er at fremtidens virkelig breakthrough ikke er visuelt, men subtilt. Jeg tenker på maskinlæring og kunstig intelligens. Det blir en subtil teknologiutvikling, og dere sitter med nøkkelen. Dere har så mye data i skattekisten deres, og dere klarer ikke å forvalte den godt nok, sa Rana.

Han understreket at teknologi er et parameter, men at det ikke er noen verdensteknologi som løser noe alene.

- Man er avhengige av at det er mennesker som tar beslutninger og bruker dette. Enhver bransje trenger vilje til endring, sa Rana.

Han understreket at det er bransjen selv som vet hvor skoen trykker, men peker på standardisering som viktig for å utnytte teknologien.

- Her tror jeg EBA må spille en rolle. Bransjeaktørene klarer ikke å få til dette alene. Dere må engasjere Standard Norge for å bygge en standard for datadeling i bransjen, sier Rana.

Han mener at det skal finnes veldig tungtveienede argumenter for at entreprenørene selv skal lage software-løsninger. Samtidig vil han ha teknologer inn i styrene. Da han henvendte seg til salen var det ingen som hadde det i dag.

- Dere må få engasjert de ansatte til å sette i gang . Finn den med de galeste idene, gi vedkommende en rolle og ta dem med inn i styremøtet. Gi dem et spillerom, og la dem få holde på, understreket han.