Gudmund Engen (t.v.) og Knut Aaneland i IA-programmet bygg og anlegg sier de er godt fornøyde med resultatene som så lang er presentert i programmet.
Gudmund Engen (t.v.) og Knut Aaneland i IA-programmet bygg og anlegg sier de er godt fornøyde med resultatene som så lang er presentert i programmet.

Melder om god fremdrift i IA-programmet

Høsten 2019 startet arbeidet med bransjeprogrammet Inkluderende Arbeidsliv (IA) for bygg og anlegg, og innen sommeren 2023 skal programmet ha gjennomført en rekke prosjekter og brukt rundt 50 millioner kroner på satsingen.