Meld dere inn i StartBank!

Ett av de beste tiltakene byggenæringen kan gjøre for å bedre sitt frynsede rykte er å melde bedriftene inn i StartBank. Det var forbundsleder Kjell Bjørndalen i Fellesforbundet som avsluttet sitt innlegg på representantskapsmøtet i BNL med en appell nettopp om StartBank.

- Dette vil være til fordel både for de seriøse bedriftene og for arbeidstakerne, sa Bjørndalen. StartBank er et resultat av det arbeid man har startet i det store seriøsitetsprosjektet i byggenæringen. StartBank er egentlig et prekvalifiseringssted og håpet er at flest mulig bedrifter melder seg inn. Men for å melde seg inn må bedriftene tilfredsstille visse krav. Mange useriøse bedrifter har ingen mulighet til å komme med i StartBank-ordningen, og dermed vil også disse bedriftene ikke komme i betraktning i forhold til anbud. Etter mitt syn er StartBank en billig og effektiv måte for å få byggenæringen mer seriøs, sa han.