Meir vatn i magasina

Ved utgangen av veke 32 var fyllingsgraden i norske magasin 91,8 prosent. Gjennom veka auka fyllingsgraden med 0,9 prosentpoeng mot 1,4 prosentpoeng veka før.

 

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2005 er 84,5 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Sørøst-Noreg (område 1) med 93,2 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 88,7 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 93,1 prosent.