Jon Georg Dale. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Meir til gåande og syklande i 2019

Det blir 78,5 millionar kroner til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar i 2019.

- Vi ønsker å legge til rette for at fleire tar beina fatt eller syklar når dei har høve til det. Da skaper vi betre mobilitet og miljø, i tillegg til betring av folkehelsa. Regjeringa må sørge for at infrastrukturen er på plass slik at fleire synes det er både trygt og attraktivt. For 2019 fordeler vi 78,5 millionar kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekt fylkeskommunane og kommunane har ansvaret for, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i ei pressemelding.

 Tilskotsordninga vart etablert i 2014 og er søknadsbasert. Alle fylkeskommunar og kommunar er inviterte til å søke. Statens vegvesen har motteke til saman 109 søknadar frå 59 søkarar. Totalt vil 58 tiltak no få tilskot.

For å få støtte må søkarane bidra med 50 prosent eigendel. Tilskotsmidla kan nyttast til mellom anna sykkelfelt, gang- og sykkelvegg, sykkelveg med fortau, fortau, utbetring av kryss og sykkelparkering. Eit viktig mål med ordninga er å auke fokuset og satsinga på sykling og gåing ute i landets fylkeskommunar og kommunar.

Dei som får tilskot vert kontakta av Statens vegvesen om kort tid.

Sjå oversikt over tilskotsmottakarane for 2019

Nøkkeltall for tildelinga