Meglergården og Villa P

Meglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 20.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 6.6.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 20.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 6.6.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 6.6.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 6.6.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 20.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 20.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 6.6.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 6.6.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 20.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 20.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 20.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 20.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienMeglergården og Villa P på Bekkestua, 29.5.2022
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Betonmastlogo

Betonmastlogo

StorOsloEiendom

StorOsloEiendom

SeimHultgren

SeimHultgren

Østeråsbygg

Østeråsbygg

ArneOlavLund

ArneOlavLund

Stenseth

Stenseth

Fjeldheim

Fjeldheim

AndersenAksnes

AndersenAksnes

Brafas

Brafas

HTHlogo

HTHlogo

Lianlogo

Lianlogo

Midt oppe i trafikkaos, håpløs fremkommelighet og omlegging i et utall kjøremønstre de siste par-tre årene, har Betonmast Asker og Bærum nå ferdigstilt Meglergården og Villa P. De to boligprosjektene bidrar sterkt til at Bekkestua er godt på vei til å vokse ut av småbypreget.

Fakta

Sted: Bekkestua

Prosjekttype: To boligbygg med næringsarealer

Byggherre: Meglergården Invest AS

Prosjektledelse / byggherreombud: Stor-Oslo Eiendom

Bruttoareal: 11.000 kvadratmeter

Totalentreprenør: Betonmast Asker og Bærum

Kontraktsum eks. mva.: 333 millioner kroner

Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter

LARK: Bar Bakke Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIAKU og RIByFy: WSP Norge l RIBR: Fokus Rådgiving l RI Rør: Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift Opp-
måling: Asker Oppmåling l RIB: Ing. Seim & Hultgreen l RIB mur: Ingeniørplan l ITB-koordinator: ED Prosjekt l RIE og utførende: Krøderen Elektro l RIG: RIGeo l RIV rør: Ventproff l RIVA: Rivier l ITB-koordinator: ED Prosjekt l Tilvalg: Interiørdesign

Underentreprenører og leverandører: Tømrerarbeid: Østerås Bygg l Grunnarbeid: Arne Olav Lund l Utomhusarbeider: Skaaret Landskap l Himling: Bærum Byggmontering l Kraner: RG Crane l Blikkenslager: Rune Kiserud l Maler: Bohlin l Peler og energibrønner: Brødrene Myhre l Flislegger: Brafas l Stillaser: Byggesystemer Oslo l Kraner: Cramo lPrefab: Con-Form, Elementsalg l Murerarbeid: Fjeldheim og Knutsen l Fuging: Fugemesteren l Gulvarbeider: Gulventreprenøren l Glass/alu: H-fasader l Kjøkken/garderobe: HTH l Metallarbeider: Ingeniør Larsson l Tekking: Jørnsen Tak l Rullebånd: Kone l Lås og beslag: Låssenteret Bærum l Trykktesting: Omega Akerholdt l Heis: Orona l Branntetting: Oslo Brannsikring l Byggtapetsering: OTG l Parkett: ParkettPartner l Metallarbeider: PKS Industri l Stålkonstruksjoner: Skar Industriservice l Betongarbeider: Stenseth & RS l Solavskjerming: Vental l Vinduer: Lian Vinduer

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

På et av de mest sentrale tomtestykkene på Bekkestua, har Stor-Oslo Eiendom og Lund + Slaatto Arkitekter fått utfolde seg for et leilighetshungrig marked.

Vekt på arkitektur

– Bekkestua er et pressområde med underskudd av leiligheter, og et strøk der folk har høy betalingsevne. Det gjorde at vi la større vekt på arkitektur og kvaliteter. Samtidig forventer kommunen at det legges til litt ekstra for i det hele tatt å få lov til å bygge på Bekkestua, forteller prosjektansvarlig i Stor-Oslo Eiendom AS, Andreas Kildal Forseth. På vegne av utbyggingsselskapet Meglergården Invest AS, har Stor-Oslo Eiendom signert avtalen med Betonmast Asker og Bærum og vært utvikler.

– Markedsmessig er det to konsepter med ulike kvaliteter, navn og uttrykk, men de er gjennomført som ett prosjekt i to byggetrinn, forklarer han videre.

Meglergården med 48 leiligheter – i tillegg til 12 kommunale omsorgsboliger – er med sine teglfasader langs Nadderudveien og Gml. Ringeriksvei mer som en kvartalsutbygging. Et opphevet gårdsrom på taket over Megas 2.600 kvadratmeter i første etasje, danner et felles avskjermet uteområde, men som allikevel er offentlig tilgjengelig.

Villa P (etter småbruket Presterud gård i vest) inneholder kun 20 leiligheter. Dette bygget hviler på en teglsokkel med tre etasjer kledd med stående trepanel og har en særpreget foldet fasade med glassrekkverk i balkongene mot vest.

Eiendommen besto av flere tomestykker. Stor-Oslo Eiendom kjøpte første delen i 2015, der kommunen hadde eierskap i en seksjon. Verdien i denne ble byttet inn mot de 12 omsorgsleilighetene i Meglergården. Den andre tomta ble kjøpt i 2016. Lund + Slaatto Arkitekter hadde gjennomført en detaljregulering i 2015 og vant også parallellkonkurransen året etter. Konkurransen omfattet disse to trinnene, pluss eiendommen der Mega har holdt til i snart 30 år. Arbeidet med den «gamle» Mega-eiendommen er imidlertid et prosjekt godt frem i tid.

Coop skulle på plass

– Kommunen hadde gjort en områderegulering av nordre del av Bekkestua, slik at detaljreguleringen ble forholdsvis kurant. En premissgiver med sine høyder, arealbehov og varemottak var Coop. De skulle flytte fra den andre siden av veien og inn i første etasje av Meglergården, forteller faglig leder Pål Biørnstad i Lund + Slaatto Arkitekter.

Etter en anbudskonkurranse signerte Betonmast Asker og Bærum en avtale med Stor-Oslo Eiendom i 2019.

– Det var et spennende prosjekt for oss på Bekkestua der det er vekst og mye aktivitet, og der det vil skje mye fremover, sier Betonmasts prosjektleder Frode Økland. Riving av tre eksisterende bygninger på tomta begynte i september 2019.

Lang, teknisk kulvert

Utbyggingsavtalen med Bærum kommune omfattet betydelige grunnarbeider som måtte leveres i nærområdet. – Det første vi begynte med var en cirka 130 meter lang gangbar teknisk kulvert under Gml. Ringeriks vei. I den har kommunen samlet gatevarme, fjernvarme, vann og avløp, høy- og lavspent og fiber – egentlig alt som finnes av infrastruktur, forteller Økland.

Knutepunktet for kulverten måtte bygges for å få lagt om veien. i tillegg ble det lagt om en 1000 millimeter overvannsledning som gikk over tomta til Villa P.

– I grunnen gikk det rør på kryss og tvers i alle retninger. De var ikke helt etter tegningene. Det var også rør og kabler som ingen hadde eierskap til, eller om vi visste var i drift. Ingen kunne bekrefte at de var døde, så de måtte kuttes med robot for å ivareta sikkerheten. Det ble ikke en effektiv fremdrift, siden vi ikke visste hva alt var, bekrefter Betonmasts Sanjin Rupic, som overtok som prosjektleder etter Økland på slutten av byggeperioden.

Håpløs fremkommelighet

En annen utvikler har bygget et større boligprosjekt noen titalls meter opp i Nadderudveien. Som om ikke det var nok byggeaktivitet på få kvadratmeter; kommunen har også hatt et eget prosjekt på en helhetlig gateutforming med prioritering av overflater på fortau, møteplasser og torg.

Personbiler, busstrafikk og gående måtte pent tilpasse seg alle gravearbeidene for infrastrukturen. Det ble derfor laget midlertidige veier og omkjøringer gjennom området flerfoldige ganger. – Det har vært en svært komplisert prosess, med ukentlige koordineringsmøter med kommunen, opplyser Økland.

– Områdeplanen og sentrumsplanen har gjort det mulig å få til et bra prosjekt. Vi vil få et bra gatenett og mulighet for å få bygge gode bygg. På tegnebrettet har det vært en god plan, men det var krevende å få gjennomført den overordnede områdeplanen, der alle parter måtte spille på lag, oppsummerer Forseth.

Biørnstad presiserer at Meglergården og Villa P er to prosjekter, i to situasjoner og med to karakterer. Det skulle synes i uttrykket. Samtidig var det viktig å få til en helhet – spesielt i farge og materialitet.

– Kommunen hadde spesifikke krav om en nedskalering mot øst for å gi sol og lys til nabobygget der. Spillet mellom volumene i teglen gir en volumtegning innenfor kvartalet. Vi har latt teglen trekke helt inn i balkongene. Det er en soliditet og oppfattes ikke bare som et ytre skall. Det er mye artikulering i teglen, med teksturfelter som gir relieffer, sier Biørnstad.

Knekk i fasadene

Villa P skal være et overgangsprosjekt til Presterud gård og villaområdene rundt. – Tre er primærmaterialet i fasadene i Villa P. Det bygget er mer oppbrutt, lettere og mer eksklusivt bygg med større leiligheter. Men det retter seg også mot et annet marked. Knekkingen i fasadene er ikke bare en arkitektonisk greie med et karakteristisk utseende. Den gir individualitet til hver balkong ved et de retter seg ulike veier i hver leilighet, og ikke ligger på rekke og rad, sier Biørnstad.

Økland medgir at byggene med sin form er lite produksjonsvennlige; med fasader som går ut og inn, og med leiligheter både over og under terrasser, medfører det gjerne utfordringer med kuldebroer.

– Panelet som er brukt på Villa P er en spesialbehandlet Accoya. Det er montert med presisjon, der skruerekkene er satt med laser. Det er gjærede hjørner hele veien, og over fire etasjer – helt uten skjevheter. Det er ganske heftig, sier Økland.

– Skarpheten i uttrykket gir en tydelighet i byggeriet, her har det vært utført håndverk med god presisjon. Både tømrerne og murerne har vært engasjerte og gjort en skikkelig jobb. Det har vært en fryd å jobbe med dem, slår Biørnstad fast.

– De har vært lydhøre og har selv kommet med innspill. De har til og med ringt oss på Facetime, og filmet dersom de har vært usikre, supplerer Karen Lorentz i Lund + Slaatto Arkitekter.

Forseth i Stor-Oslo Eiendom forteller at Betonmast har lagt mye ressurser i gjennomføringen. – Lund + Slaatto tegner høy kvalitet, som kan være krevende å bygge. Da var det viktig for oss å ha med dyktige entreprenører, som sammen med arkitektene kan komme frem til gode løsninger, konstaterer han.