Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen tror ikke hans uttalelser fra spørretimen i Stortinget vil skremme ungdommer bort fra anleggsteknikk i mars. Foto: Lise Åserud / NTB

MEF mente statsrådens spørretimesvar kunne skremme ungdommer fra anleggsfag: - Det er ikke «Maskorama» dette

– Vi må være så ærlige og si at det ikke er «Maskorama» dette. Nordmenn flokker seg ikke til PC-skjermene for å se en stream av Stortingets spørretime, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Julie Brodtkorb er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

I innlegget «Når spørretimen på Stortinget skremmer ungdom fra anleggsbransjen» på bygg.no kritiserte MEF-leder Julie Brodtkorb arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) for å ha sagt at bygge- og anleggsnæringen har høy forekomst av arbeidslivskriminalitet og høy forekomst av utenlandsk arbeidskraft med dårlige vilkår.

– Det var helt sikkert ikke Arbeids- og sosialministerens hensikt å skremme unge bort fra å søke anleggsteknikk i mars, men de kan likevel ha blitt det. Arbeids- og sosialministeren må vite at det er stor forskjell på bygg og på anlegg når det kommer til disse to parameterne, skrev Julie Brodtkorb i innlegget.

– Vet godt at det er forskjeller

Hun pekte på at kun 15 prosent av 2.300 medlemsbedrifter i MEF har innslag av utenlandske arbeidere og la til at anleggsbransjen ikke var en næring preget av useriøse aktører som utnytter utenlandske arbeidstakere.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier til Byggeindustrien han vet godt at det er forskjeller på byggebransjen og anleggsbransjen.

– Jeg vet at flere i anleggsbransjen lenge har irritert seg over at vi ute det store samfunnet sier bygg og anlegg som om det var en felles bransje. Dette er jeg fullt klar over, blant annet fordi jeg har hatt diskusjonen med MEF tidligere. Men når vi får uforberedte spørsmål i spørretimen, så har vi tre minutter på oss til å svare. Da det ikke alltid tid til de finere nyansene, sier Isaksen til Byggeindustrien.

– Brodtkorb mener du kan ha skremt unge bort fra å søke anleggsteknikk i mars med uttalelsene dine?

 – For å være helt ærlig, så tror jeg ikke det er tilfelle. Jeg tror ikke det er veldig mange ungdomsskoleelever som ser på spørretimen i Stortinget.

– Kanskje foreldrene gjør det?

 – Vi må være så ærlige og si at det ikke er «Maskorama» dette. Nordmenn flokker seg ikke til PC-skjermene for å se en stream av Stortingets spørretime, sier Isaksen tørt før han legger til:

– Men jeg er som sagt enig med Julie Brodtkorb at jeg burde skilt tydeligere mellom bygg og anlegg. Samtidig mener jeg hovedpoenget mitt står, nemlig at innenfor deler av byggebransjen så har man slitt med rekrutteringen og at deler av grunnen vært høy innleiegrad, mange utenlandske arbeidstakere og saker i mediene som har avdekket useriøse arbeidsforhold, sier Torbjørn Røe Isaksen.

– MEF og Brodtkorb skriver innlegget at det er for få skoleplasser og at ca 40 prosent av de som søker anleggsfag som førstevalg ikke får skoleplass. Vil dere øke antall skoleplasser?

– Det er det fylkene som bestemmer, men jeg er helt enig i at de må bli flinkere til å dimensjonere plassene, det vil si øke der det er høyt antall søkere og stort behov hos bedriftene, sier Røe Isaksen.

Positiv utvikling

Han mener regjeringen har gjort mye for å øke rekrutteringen til yrkesfag og peker på en økning i lærlingtilskuddet og nye yrkesrettede valg på ungdomskolen som noen av de viktigste grepene.

 – Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi ha manko på 100.000 fagarbeidere i 2035, så det er helt klart at vi må få flere til å ta fagbrev og vi må få flere til å fullføre den videregående opplæringen. Men vi ser en positiv utvikling. I 2020 var det for først gang på mange år flere som søkte seg til yrkesfag enn studieforberedende fag og flere får lærlingplass enn tidligere, sier statsråden.

– Stengte grenser, importsmitte og stor andel av utenlandske arbeidstakere i byggebransjen har aktualisert debatten om å satse på egne fagarbeidere. Har dagens situasjon endret ditt syn?

– Så lenge norsk økonomi går så bra som den har gjort, så vil vi også ha behov for arbeidsinnvandring. Men jeg er helt enig i at vi må få opp selvbergingsgraden av norske fagarbeidere. Dette handler om å beholde viktig kompetanse i landet, og korona-situasjonen har illustrert veldig tydelig hvor viktig det er å komme bort fra myten om at studieforberedende er det saliggjørende svaret for alle. Slik er det ikke. Vi har et stort behov for at flere velger yrkesfag, men vi har også en jobb å gjøre for å få flere til å fullføre yrkesfag. Frafallet i dag er for høyt, sier Torbjørn Røe Isaksen.

MEF: Signaler påvirker bransjen og ungdommene

MEF-leder Julie Brodtkorb sier til Byggeindustrien at signalene statsråden gir i svar i en spørretime på Stortinget har betydning.

– Statsråden må vite at de signaler autoriteter som han gir om vår bransje påvirker både de som jobber der og ungdom som vurderer det. Vi vet at mange foreldre eksempelvis er skeptiske til at ungdommen deres ønsker yrkesfag fremfor høyere utdanning. Da må vi sammen jobbe opp statusen for våre viktige yrker i alt vi sier, også i spørretimen, sier Brodtkorb og legger til et lite musikalsk stikk til slutt:

– Jeg tror også Isaksen kler seriøse debatter bedre enn Maskorama, og det er et kompliment fra oss til han.