administrerende direktør Julie Brodtkorb i maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

MEF: - Hadde forventet mer av regjeringen

– Regjeringen øker bevilgningene til vei, men Statsbudsjett for 2018 gir likevel en underdekning sett opp imot Nasjonal transportplan, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Det kommer frem i en pressemelding fra MEF i etterkant av at regjeringen presenterte sitt forslag til statsbudsjett for 2018 torsdag.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke bevilgningene til veiformål med 1,8 milliarder kroner.

Dette er imidlertid 2,6 milliarder kroner lavere enn nivået på årlige bevilgninger det legges opp til i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, skriver MEF.

– Anleggsentreprenører over hele landet har rustet seg for aktivitetsvekst. Da er det uheldig at vi kommer skjevt ut allerede i første år av ny NTP. Her står regjeringen i fare for å skape problemer for seg selv. For å kunne hente inn denne underdekningen må regjeringen årlig øke bevilgningene til veiformål med en halv milliard kroner over årsgjennomsnittet som er skissert i transportplanen. Anleggsbransjen er klar for å ta fatt på satsingen, sier Julie M. Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.