<p></p><p>Foto: Frank Holtschlag</p>Foto: Ole Harald DaleFoto: Ole Harald DaleFoto: Ole Harald Dale

Media City Bergen vant Cityprisen 2018

Media City i Bergen ble torsdag kveld utropt som vinneren av Cityprisen 2018.

Media City Bergen

Lars Hillesgate 30, Bergen
Utvikler: Entra ASA
Eiere: Entra ASA og Oslo Pensjonsforsikring
Bruttoareal: 45.000 kvadratmeter
Tiltakshaver: Lars Hilles gate 30 AS v/Entra OPF
Byggherrerådgiver/brukerkoordinator: Rambøll
Prosjektledelse: Stema Rådgivning
Totalentreprenør: HENT
Arkitekt: MAD
Interiørarkitekt: IARK
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter
Totalrådgiver: Sweco

- Ambisjonene for Media City Bergen var å etablere et kraftfullt miljø for store og små mediebedrifter og samtidig skape et attraktivt møtested. for innbyggere og besøkende. Allerede kort tid etter ferdigstillelsen er forventningene innfridd og Bergen har fått en ny destinasjon, heter det i en pressmelding.

Juryen påpeker blant annet at prosjektet man i har gjenbrukt så vel bærende konstruksjoner som enkeltelementer fra de opprinnelige bygningene.

- Løsningene som er valgt er bærekraftige og de stimulerer til samspill og deling. Til tross for store dimensjoner og opprinnelig lukket karakter har man lykkes med å skape et kompleks som fremstår som moderne, fleksibelt og inviterende, heter det i meldingen.

Juryen vil særlig fremheve fellesarealet i første etasje med inngang fra begge sider, som med sin åpenhet arkitektonisk og funksjonelt, inviterer inn til yrende liv.

Juryen er videre imponert over den dristighet, konsistens og gjennomføringsevne som er lagt for dagen i planleggingen og realiseringen av prosjektet.

- Media City Bergen har en unik visjon og en helt spesiell sammensetning av aktører. Juryen er likevel overbevisst om at prosjektet er relevant for flere næringer, og at det vil inspirere til nyttig og nødvendig nytenkning i så vel små som store målestokker fremover.

Med Media City Bergen er det etablert nytt liv i en del av Bergen sentrum folk flest ikke så ofte oppsøkte. Allerede kort tid etter ferdigstillelsen har byggene blitt en attraksjon og destinasjon for store og små mediebedrifter, deres besøkende og byens innbyggere.

Utgangspunktet for prosjektet var at flere ledende mediebedrifter i Bergen ville etablere en medieklynge. Ambisjonen var en samlokalisering av nasjonale, internasjonale og lokale aktører som til nå hadde vært arge konkurrenter. Initiativtagerne utlyste en konkurranse blant eiendomsaktører som kunne legge til rette for realiseringen av klyngen.

Juryen er imponert over den dristighet, nyskapning, rendyrking av konsept og gjennomføringsevne som er lagt for dagen i planleggingen og realiseringen av prosjektet MCB.

- Et vesentlig element i å lykkes med prosjektet har vært å skaffe solide leietagere med fremragende merkevareposisjoner. Selv om mange av de som nå er leietagere i bygget hadde vært med på å utvikle visjonen, skulle hver og en få dekket sine individuelle behov innenfor visjonens ramme, samtidig som de skulle innordnes en samlet helhet. Dette innebar begrensninger for den enkelte leietagers profilering og behov, men også helt nye interessante muligheter, heter det i meldingen.

Selv om bygget har vært i drift i relativt kort tid er juryens vurdering at denne organiseringen synes å være særdeles vellykket.

Bygget var opprinnelig oppført som regionhovedkontor for et oljeselskap og hadde en solid konstruksjon som man i all hovedsak har valgt å beholde.

- Til tross for opprinnelige massive proporsjoner og lukket karakter, har man ved noen få svært gode grep lykkes med å skape et bygningsvolum som fremstår som moderne, fleksibelt og inviterende. Juryen vil særlig fremheve det store og lyse fellesarealet i første etasje med inngang fra begge sider, som inviterer inn til yrende liv. Åpenheten er et bevisst valg, og gjennomført uten å inngå kompromisser av sikkerhetshensyn.

Prosjektet gjenbruker både eksisterende konstruksjoner og enkeltelementer og bidrar på forbilledlig vis til bærekraftig byggeri og sirkulær økonomi. Bygget har oppnådd miljøklassifiseringen BREEAM NOR very good, som ikke er en lett klasse å oppnå ved denne typen ombyggingsprosjekter, uttaler juryen.

- Selv om Media City Bergen har en helt unik visjon og sammensetning av aktører, er juryen overbevisst om at prosjektet vil gi inspirasjon til fremtidsrettede forretningsmodeller i flere næringer i så vel mindre som større målestokker. 

Les mer om prosjektet her