Med hjertet i halsen på jobb hver dag

De ansatte i drifts- og vedlikeholdsselskapene som hver dag jobber for å holde landets veier farbare og åpne for trafikk gjør en uvurderlig viktig jobb for fellesskapet, men det skjer ikke uten risiko og enkelte sjåfører forteller om at hver tur skjer med hjertet i halsen.