MDGs Lan Marie Berg vil øke enøkstøtten slik at folk kan få opptil halvparten av kostnaden dekket når de skal få installert solcellepaneler, varmepumpe eller etterisolere hjemmet sitt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

MDGs Lan Marie Berg vil øke enøkstøtten slik at folk kan få opptil halvparten av kostnaden dekket når de skal få installert solcellepaneler, varmepumpe eller etterisolere hjemmet sitt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

MDG vil sette av 3 milliarder kroner til enøktiltak

Støtten til solcellepaneler, varmepumper, etterisolering og andre enøktiltak bør økes kraftig, mener MDG. De vil sette av 3 milliarder kroner.

Energisparing er sentralt både for å få ned klimagassutslipp og et viktig grep i energikrisen, mener partiet.

– Vi vil bruke 3 milliarder kroner på at Enova skal dekke opptil halvparten av kostnadene folk har til solceller på tak, etterisolering, utskiftning av vinduer og varmepumper, i tillegg til at vi legger fram en mer rettferdig strømstøtteordning enn regjeringen, sier stortingsrepresentant Lan Marie Berg.

Raske investeringer

Partiet legger torsdag fram sitt alternative statsbudsjett. Der foreslår de at:

* Enova styrkes med 2,5 milliarder kroner. Det utgjør en krisepakke for raske investeringer i solenergi, energisparing og varmepumper.

* Husbanken får investeringstilskudd for å støtte energisparing for husholdninger med lav inntekt. 300 millioner kroner.

* Husbanken skal kunne gi rentefrie lån til energisparing. 200 millioner kroner.

* Husbanken skal styrke innsatsen for energisparing i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem. 50 millioner kroner.

Vil nå lavinntektshusholdninger

Berg sier ordninger som går via Husbanken, er viktige for å nå mange som ellers ikke vil kunne ta seg råd til store engangsutgifter for å spare strøm på sikt.

– Det er mange som ikke har råd til å spare strøm, fordi det er dyrt å skifte vinduer, legge solceller eller etterisolere. Nå som folk har økte utgifter på huslån, mat og strøm, er dette ekstra vanskelig, sier hun.

Energisparingen har en anslått effekt på 0,2 millioner tonn CO2 spart i 2030, ifølge forslaget.

– Den grønneste strømmen er den man ikke bruker. Dette har hele tiden vært et gigantisk hull i regjeringens håndtering av energikrisen, sier Berg. Hun viser til at regjeringen har vedtatt enøktiltak til 100 millioner kroner etter at strømkrisen inntrådte og kaller det «lommerusk» sett opp mot strømstøtten på 34 milliarder kroner i samme periode.

Ikke bekymret for prisstigning

Et argument som brukes mot å bruke statlige støtteordninger til mer almenngyldige energisparetiltak, er at prisene kan komme til å stige. For eksempel at prisen på solcellepanel settes opp dersom alle mottar støtte for denne type utbedring. Men MDG tilbakeviser at det er grunn ti bekymring. Hvis flere kjøper solceller, vi flere også ønske å produsere solceller, argumenterer partiet.

·Problemet med Enova i dag, er at med en gang en ordning begynner å fungere, så slutter de å gi støtte. Det er bra å gi støtte til ny teknologi. Men man bør også få støtte til å etterisolere med god gammeldags Glava, ifølge MDG.

Gratis rådgivning

I tillegg til at folk skal få dekket mer av energisparingskostnadene, vil MDG også sette av mer penger til rådgiving og informasjon. De foreslår 100 millioner kroner til gratis energirådgivning, inkludert befaring og inspeksjon.

– Det er mange som ikke vet om støtteordningene hos Enova, så derfor stiller vi opp med gratis rådgiving om hvordan man kan spare strøm, sier Berg.