Midlene som blir bevilget til enøktiltak, er lommerusk sammenlignet med strømstøtten, mener MDGs Lan Marie Berg. MDG krever nå en krisepakke i milliardklassen til enøktiltak. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Midlene som blir bevilget til enøktiltak, er lommerusk sammenlignet med strømstøtten, mener MDGs Lan Marie Berg. MDG krever nå en krisepakke i milliardklassen til enøktiltak. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

MDG krever milliarder til enøktiltak

MDG ber Stortinget gå sammen om å kreve en egen krisepakke til enøktiltak. Blant forslagene er at staten dekker halvparten av kostnadene til solcelleanlegg.

– Regjeringens egen oversikt over nye tiltak som er vedtatt mot strømkrisen, viser at det bare er vedtatt ett enøktiltak til 100 millioner kroner siden strømkrisen traff oss. Det er lommerusk sammenlignet med de 34 milliardene som er bevilget til strømstøtte i samme periode, sier MDGs Lan Marie Berg til Dagsavisen.

Mer strømsparing må til, mener MDG, som vil legge fram forslag om en krisepakke på flere milliarder kroner til enøktiltak på det ekstraordinære møtet i Stortinget 19. september.

Blant mye annet vil partiet øke støttesatsen til solanlegg i boliger til 50 prosent av kostnaden.

– Jeg inviterer alle partier på Stortinget til å gå sammen om å kreve en krisepakke fra regjeringen. Enøktiltak er de mest målrettede og raske tiltakene vi kan gjøre for å faktisk avhjelpe situasjonen med energikrise i Europa og høye strømpriser, sier Berg.

Hun viser til at Norge ligger langt etter i å nå målet om å spare 10 TWh innen 2030, som ble vedtatt av Stortinget i 2016.

– Dette er en enorm mulighet til å ta igjen etterslepet. Bare i yrkesbygg kan man spare 16 TWh, det er over 10 prosent av Norges energiproduksjon. Potensialet i boliger kommer i tillegg, påpeker hun.