Automatlager ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Foto: Statsbygg
Automatlager ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Foto: Statsbygg

MBA og Statsbygg starter bygging på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å starte byggingen av et nytt automatlager og lydlaboratorium ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding fredag.

– Dette handler om vår felles hukommelse som nasjon. Utvidelsen av anlegget i Mo i Rana en stor satsing på digitalisering av materiale fra både arkiv, bibliotek og museer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i meldingen.

Utviklingen av Nasjonalbibliotekets Mo i Rana-anlegg skal, ifølge Statsbygg, skje over flere tiår, og oppstarten av byggeprosjektet er en viktig milepæl i satsingen.

Byggene skal dekke Nasjonalbibliotekets behov for økt digitaliseringsareal og legge til rette for en sikker og effektiv logistikk for mottak av materiale fra arkiv, bibliotek og muséer fra hele landet.

Det skal blant annet bygges et nytt automatlager som blir det tredje i rekken i Nasjonalbibliotekets anlegg. Lageret blir et 14 meter høyt bygg med to etasjer, med et digitaliseringsanlegg i toppetasjen. Videre skal det bygges et kontorbygg over to etasjer med 15 lyddigitaliseringsstudioer, kontorarbeidsplasser, serviceverksted og et mellomlager for avspillingsutstyr, skriver Statsbygg.

Som en del av prosjektet lages det et nytt logistikksenter med frysekapasitet for alt materiale som skal inn i sikringsmagasinene i Nasjonalbibliotekets fjellanlegg. Nedfrysingen av materiale er et viktig tiltak for å redusere risikoen for å få skadedyr, som for eksempel skjeggkre, i Nasjonalbibliotekets samlinger.

Totalt er prosjektet på rundt 4.500 kvadratmeter. Kostnadsrammen er på omtrent 285 millioner kroner. Den lokale entreprenøren MBA AS i Mo i Rana vant konkurransen om totalentreprisen, og skal gjennomføre prosjektet, heter det i pressemeldingen.